Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Eylül-Ekim 2023 sayısı yayımlandı. Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin/sağlık emekçilerinin; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında yedi araştırma makalesi ve iki derleme yer aldı.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’e 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/ adresinden erişilebilir.