Türk Tabipleri Birliği (TTB), Eczacılık Uzmanlık Alanları olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlıkları ile ilgili olarak TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi derneklerin de katkısı ile görüş oluşturdu.

Dokumana ulaşabilmek için tıklayınız...