Basın Açıklamaları Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox): Yeni Bir Pandeminin Eşiğinde Miyiz? 21.05.2022
2 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19.05.2022
3 Sağlıkta Şiddete Karşı Bütüncül Olmayan Düzenlemeler Çözüm Üretmeyecektir 16.05.2022
4 Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz 13.05.2022
5 Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Verileri de TTB’yi Teyit Etti 09.05.2022
6 Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu: Herkes İçin Uzun Bir Ömür ve Sağlık... Aşı Yaşatır! 29.04.2022
7 İstanbul Tabip Odası 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı: Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına! 28.04.2022
8 Sakarya’da Meslektaşımıza Uygulanan Şiddeti Kınıyoruz 27.04.2022
9 Aydın ve Sanatçılardan 1 Mayıs Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 27.04.2022
10 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 27.04.2022
11 Gezi Dayanışmadır! 26.04.2022
12 Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor! 25.04.2022
13 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2022
14 Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikle Pandeminin Bittiği Duyurulmuştur. Ancak Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor! 22.04.2022
15 Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor 20.04.2022
16 Tıp ve Tıpta Uzmanlık Kadrolarında Artışlar: Hekimlikte Ucuz İşgücü 19.04.2022
17 Dr. Ersin Arslan ve Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 15.04.2022
18 TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam! 14.04.2022
19 “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir! 13.04.2022
20 TTB ve Emek-Meslek Örgütleri, 1 Mayıs 2022 Çalışmalarını Yaptığı Açıklama ve Bildiri Dağıtımı ile Başlattı 13.04.2022
21 Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında Şikayet ve Açıklama: Zorla Muayene İşkencedir, Emir Kanunsuzdur! 12.04.2022
22 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
23 Dr. Serdar Kuni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
24 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’den 1 Mayıs 2022 Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 08.04.2022
25 5 Nisan Asistan Hekimler Günü’nde 5 Acil Talep 05.04.2022
26 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Üzerine TTB Etik Kurulu Görüşü 03.04.2022
27 Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi 01.04.2022
28 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2022
29 Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz! 26.03.2022
30 Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz! 22.03.2022
31 Dünya Su Günü’nde Bir Kez Daha Vurguluyoruz: Temiz ve Güvenli Suya Erişim Hakkı Ranta Kurban Edilemez 22.03.2022
32 Sağlıkta Şiddete Karşı Hiçbir Meslektaşımız Yalnız Değildir 20.03.2022
33 Muğla’da Yaşanan Sağlıkta Şiddet Olayı ile İlgili Kamuoyuna Duyuru 19.03.2022
34 Kamuoyuna Duyuru 17.03.2022
35 Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Sorununun Çözümünde Etkisi Yetersiz Yasal Düzenlemeler Yerine TTB’nin Önerileri Tümüyle Uygulanmalıdır 17.03.2022
36 Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz 16.03.2022
37 Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür 15.03.2022
38 Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam 14.03.2022
39 Topluma Çağrımızdır 14.03.2022
40 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 14.03.2022
41 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 14.03.2022
42 G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları 14.03.2022
43 İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!” 13.03.2022
44 13 Mart Pazar Günkü Büyük Beyaz Buluşma Hakkında Önemli Duyuru 11.03.2022
45 Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendik: “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz! Kaybettiklerimizi Saygıyla Anıyoruz” 11.03.2022
46 Savaş Öldürür, Barış Yaşatır 09.03.2022
47 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 08.03.2022
48 Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Çocuk Yaş Grubunda COVID-19 Aşılamasını Öneriyor 08.03.2022
49 Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Çağrımızdır 07.03.2022
50 Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 07.03.2022
51 Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz! 07.03.2022
52 DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kadıköy’den Seslendi: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi! 04.03.2022
53 Salgın Önlemlerini Kaldırmak Ölümlerin Artmasına Yol Açacaktır 04.03.2022
54 Zeytinime Dokunma! 03.03.2022
55 Açıklanan Kararlar, Daha Fazla Hastalık ve Ölüm Habercisidir! 03.03.2022
56 Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın! 02.03.2022
57 TTB Heyeti Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kepez Devlet Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Etkin Bir Şiddet Yasası Çıkana Kadar Mücadele Edeceğiz” 02.03.2022
58 TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı 01.03.2022
59 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Dönük Yazısı Hakkında Hukuki Görüş Metni 28.02.2022
60 Sağlık Bakanlığı 2011 Yılında Kapattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” Adı Altında Yeniden Açılacağını Açıkladı. 11 Yılımızı Neden Çaldınız? Neden O Günkü Uyarılarımızı Dinlemediniz? 25.02.2022
61 TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez 25.02.2022
62 Dünyanın Her Yerinde Olduğu Gibi Ukrayna’da da Savaşa Hayır! 24.02.2022
63 10 Acil Talebimiz İçerinde Yer Alan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” İçin Adım Atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz 23.02.2022
64 Tütün ile Mücadele Konulu 10 Soru 10 Yanıt 23.02.2022
65 Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz 22.02.2022
66 Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında TTB Görüşü 19.02.2022
67 Haklarımız İçin Mücadele Sürüyor, 22 Şubat’ta Yeni Mücadele Adımlarımızı Açıklıyoruz 18.02.2022
68 Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Görüş Metni: Sağlıkta Şiddetin Önlenebilmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri Derhal Uygulanmalıdır 16.02.2022
69 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 12.02.2022
70 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi: 9 Şubat Sadece Sigarayı Değil, Tüm Tütün ve Nikotin Ürünlerini Bırakma Günü Olmalıdır 09.02.2022
71 Sağlık Emekçilerinin Haklı Talepleri Hukuka Aykırı Yasaklarla Bastırılamaz! 08.02.2022
72 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ”Isparta’da Çöken Yalnız Elektrik Şebekesi Değil, İktidarın Enerji Başta Olmak Üzere Kamusal Hizmetleri Özelleştirme Politikasıdır!” 08.02.2022
73 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 08.02.2022
74 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 08.02.2022
75 TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 07.02.2022
76 Kanserle Mücadele, Ancak Kapitalizmle Mücadele ile Başarıya Ulaşabilir 04.02.2022
77 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 04.02.2022
78 İktidarın Art Arda Yaptığı Açıklamalar Hakikati Gizleme Çabasıdır 03.02.2022
79 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına Dair Yükümlülükleri İhlal Eden Anlayış Son Bulmalıdır 03.02.2022
80 TTB Pandemi Bülteni #20 - Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz 02.02.2022
81 Emeklilik Gelirlerimizle Geçinemiyoruz 01.02.2022
82 “Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 26.01.2022
83 “Zorunlu Aşı Uygulaması” Hakkında Etik Kurul Görüşü 25.01.2022
84 TTB’den Yurttaşlara Çağrı 25.01.2022
85 Yoğun Kar ve Aşırı Soğuklardan da Dayanışma ile Korunabiliriz 24.01.2022
86 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Güvensiz Çalışma Ortamları Kadın Cinayetlerinin de Yolunu Açıyor 20.01.2022
87 Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz! 20.01.2022
88 TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır 20.01.2022
89 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz! 18.01.2022
90 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
91 TTB ve TÖK: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok, Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz 14.01.2022
92 TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir 13.01.2022
93 Sağlık Çalışanlarının Omicron Sürecinde Korunmasına Yönelik Bilgi Notu 12.01.2022
94 Temmuz-Ağustos 2021 Orman Yangınları Değerlendirme Raporu 10.01.2022
95 Bilimin Gereklerini İfade Etmeye, Gerçekleri Söylemeye Devam Edeceğiz 09.01.2022
96 TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz! 07.01.2022
97 Omicron Varyantı, Çocuklar ve Okullar 06.01.2022
98 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
99 Yaşamsal Önemdeki İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Temini İçin Gerekli Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 03.01.2022
100 Yeni Bir Yıla Girerken… 31.12.2021
101 TTB Pandemi Bülteni #19 - Pandeminin Omicron Dönemi: Ne Yapmalı? 29.12.2021
102 Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile İlgili Tüm Bilimsel Verileri İvedilikle Paylaşmasını Bekliyoruz 22.12.2021
103 TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam! 21.12.2021
104 Son Kullanma Tarihi Geçtiği İddia Edilen COVID-19 Aşıları Hakkında Bilgi Notu 19.12.2021
105 “Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız... 15.12.2021
106 Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor 15.12.2021
107 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2 14.12.2021
108 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki 14.12.2021
109 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu 14.12.2021
110 Topluma Çağrımızdır 14.12.2021
111 Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz! 13.12.2021
112 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 73. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı, COVID-19 Pandemi Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 11.12.2021
113 Sağlık Bakanlığı’nın 6 Maddelik Genelgesine TTB’den 6 Maddelik Cevap 09.12.2021
114 Tedavi Hizmetlerinin Aksamaması için Tıbbi Malzemeler Konusunda Acilen Gereken Önlemler Alınmalıdır 09.12.2021
115 Sağlıkta Şiddet; Politikacıların Söylemleri, Medyanın Dili ve Sağlık Sisteminin Çöküşüyle Daha da Artıyor 08.12.2021
116 Beyaz Forum Sonuç Raporu Yayımlandı: Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam! 08.12.2021
117 Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır 07.12.2021
118 Yönetememe Krizi Sürüyor: Sağlık Bakanı’nı Yapılmayan Zam Hakkında Açıklamaya Davet Ediyoruz 05.12.2021
119 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeyiz 03.12.2021
120 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan COVID-19 Salgın Yönetimine Kapsamlı Bir Bakış ve Kritik Öneriler 03.12.2021
121 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Değiştirilmek İstenmesine Yönelik Açıklama 03.12.2021
122 İktidarın İş Barışını Bozan, Adaletsiz Ücretlendirme ve Ayrıştırıcı Uygulamalarını Kabul Etmiyoruz. Sağlık Emekçilerinin Yapacağı Eylem ve Etkinlikleri Destekliyoruz 03.12.2021
123 Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!” 28.11.2021
124 “Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!” 26.11.2021
125 “Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!” 25.11.2021
126 Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin, Kadın Dayanışmasını Büyütmek İçin, Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz 25.11.2021
127 Sağlık Bakanlığı’nın Favipiravir Politikası, Bilimin ve Halk Sağlığı İlkelerinin Çiğnenmesidir 25.11.2021
128 “Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz! 24.11.2021
129 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız! 24.11.2021
130 Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz! Giresun’da Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir! 24.11.2021
131 TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!” 23.11.2021
132 Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir 22.11.2021
133 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz! 19.11.2021
134 TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz! 18.11.2021
135 TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme 17.11.2021
136 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet! 16.11.2021
137 TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz! 16.11.2021
138 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz! 11.11.2021
139 TTB Pandemi Bülteni #18 - Pandemide Sağlık Çalışanlarının Ölümleri 10.11.2021
140 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok! 10.11.2021
141 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2021
142 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz! 03.11.2021
143 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2021
144 Çocukların Aşılanmalarına Dair Mevzuat Bilgi Notu 28.10.2021
145 TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! 27.10.2021
146 TTB Pandemi Bülteni #17 - Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz 27.10.2021
147 Asistan Hekimlerin Eylemleri Sürüyor: Kaza Değil Cinayet! 26.10.2021
148 Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu 26.10.2021
149 Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek Derhal Serbest Bırakılmalıdır 25.10.2021
150 Asistan Hekimler Dört Bir Yandan Seslendi: Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor! 25.10.2021
151 Gebelik Öncesi, Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Aşılanma Önerisi Doğru Ancak Geç Kalınmış Bir Karardır 21.10.2021
152 TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 20.10.2021
153 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti 17.10.2021
154 TTB Pandemi Bülteni #16 – Salgın Yönetiminde Veri Paylaşımının Önemi 14.10.2021
155 Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz 12.10.2021
156 Sağlıksızlığa Yol Açan Yoksullukla Mücadele Etmek Suç Değildir, Önceki Dönem Başkanlarımızdan Dr. M. Selim Ölçer’in Yanındayız 12.10.2021
157 Sayıştayın Tespitleri Yetmez; Sorumlular Yargılanmalı, Zarar Tahsil Edilmelidir 12.10.2021
158 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir 11.10.2021
159 TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir! 11.10.2021
160 10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız! 10.10.2021
161 TTB’den “18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?” Değerlendirmesi 08.10.2021
162 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden Önemli Duyuru: Tütün Firması Destekli Proje Durdurulmalıdır 06.10.2021
163 Ölümünün Üçüncü Yılında Dr. Fikret Hacıosman’ı Sevgi ve Saygıyla Anıyor, Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadele Edeceğimizi Hatırlatıyoruz! 02.10.2021
164 TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim! 01.10.2021
165 7 Ekim’de Gerçekleşecek Eylemlerinde İstanbul Aile Hekimliği Platformunun Yanındayız 30.09.2021
166 TTB Pandemi Bülteni #15 - COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları 29.09.2021
167 Üniversiteler Pandemi Tedbirleri Alınmadan Açıldı, Açılmaya Devam Ediyor 27.09.2021
168 Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım! 23.09.2021
169 Bilim İnsanlarını, Sağlık Çalışanlarının Emeklerini Hiçe Sayan ve Aşı Tereddüdüne Yol Açan Açıklamalar Konusunda Sorumluluğa Davet Ediyoruz! 23.09.2021
170 Mecburi Hizmet Atamalarında Yapılan Uygulamalar Çalışma Hakkına ve Kamu Yararına Aykırıdır 16.09.2021
171 TTB Pandemi Bülteni #14 - Aşı Reddi ve Tereddüdü: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu? 15.09.2021
172 Okulların İlk Haftası Geride Kalırken, Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitimin Sürekliliği İçin Düzenlemeler Yapılması Şarttır 12.09.2021
173 Çağdaş, Laik, Demokratik ve Eşit Bir Ülke İçin Tüm Darbelerin Karşısındayız 12.09.2021
174 Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Sessiz Kalınması Pandemiyle Mücadelede Samimiyetsizliğin Göstergesidir 11.09.2021
175 Bursa Tabip Odası Önceki Dönem Başkanlarından Prof. Dr. Hamdi Aytekin’i Yitirdik 11.09.2021
176 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Ek Ödeme Değil, Hak Ödeme İstiyoruz! 08.09.2021
177 TTB, TJOD ve HASUDER’in Gebelikte COVID-19 Aşılamasıyla İlgili Güncel Durum Değerlendirmesi 07.09.2021
178 TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odaları: Önlem Alınmıyor, Vakalar Artarak Salgın Yayılıyor 04.09.2021
179 Meslektaşlarımıza Yönelik OHAL Rejiminin Devamı Niteliğindeki Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin! 02.09.2021
180 TTB Pandemi Bülteni #13 - Okullar Açılırken 01.09.2021
181 Barış Olmadan Sağlık Olmaz 01.09.2021
182 Haklarımız İçin Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz 30.08.2021
183 Toplu Sözleşme Kararlarını Kabul Etmiyor, Bir Günlük Hizmet Üretmeme Eylemini Destekliyoruz 26.08.2021
184 COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 21.08.2021
185 Demokratik Kamuoyunu Baskı Altına Almak İsteyen Düzenlemeler Geri Çekilsin! 21.08.2021
186 TTB Pandemi Bülteni #12 - Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız? 18.08.2021
187 Son Dakika Düzenlemeleri Hangi Veriler Esas Alınarak Yapılıyor? 16.08.2021
188 Sağlık Bakanlığı’nı, Toplum Sağlığını Öncelemeye ve Şeffaflığa Bir Kez Daha Davet Ediyoruz 16.08.2021
189 TTB, Eğitim Emek Örgütleri ve Velilerden Çağrı: Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Şart! 13.08.2021
190 Sellerin Yol Açabileceği Sağlık Sorunlarına Dair Bilgi Notu 13.08.2021
191 Meslektaşlarımızın Yapacağı Haklı ve Meşru Her Türlü Emek Mücadelesinin Yanındayız 13.08.2021
192 Sağlık Çalışanlarının İzinlerini Pandemi Fırsatçılığıyla Kaldırmak, Hukuk ve Bilim Dışıdır 10.08.2021
193 TTB ve Muğla Tabip Odası’ndan Yangın Değerlendirmesi: Yönet(e)meme Salgında Olduğu Gibi Yangınlarda da Görülüyor 09.08.2021
194 Orman Yangınlarından Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu 05.08.2021
195 TTB ve Tabip Odalarından Çağrı: COVID-19 Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır, Yaşamak ve Yaşatmak İçin Aşılanalım 05.08.2021
196 Biz Hekimler Bilime ve Aşıya Güveniyoruz, Siz de Güvenin! 04.08.2021
197 TTB Pandemi Bülteni #11 - COVID-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır 04.08.2021
198 Muğla ve İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 04.08.2021
199 TTB Artvin İli Arhavi İlçesi Sel Felaketi Raporu 03.08.2021
200 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Toplumsal Bağışıklık İçin; Tedirgin Olma, Aşı Ol! 03.08.2021
201 Adana-Merkez, Feke, Karaisalı, Kozan, Aladağ, Ceyhan İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 02.08.2021
202 Manavgat/Antalya Orman Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 01.08.2021
203 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Salgından Çıkışın Yolu Bellidir! 30.07.2021
204 Hekimlik Andı ile İlgili Etik Kurul Görüşü 29.07.2021
205 TTB Pandemi Bülteni #10 - Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu 28.07.2021
206 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
207 Bilimsel Yolla Pandemiyi Kontrol Etmek Mümkün! İktidar Pandemiyi Yönetmiyor, Ölümlere Neden Oluyor 26.07.2021
208 Eylül 2021 İçin Okulları Açalım Çağrısı 19.07.2021
209 Canlıların Yaşamları Ranta Tercih Edildiğinde, Sel Kaynaklı Ölümlerin Önlenebilmesi Mümkündür 16.07.2021
210 OHAL Değil! Demokrasi İstiyoruz! 16.07.2021
211 TTB Pandemi Bülteni #9 - Türkiye Verileriyle Türkiye’yi Konuş(a)mamanın Dayanılmaz Ağırlığı 14.07.2021
212 Salgın ile Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir 14.07.2021
213 TTB Pandemi Bülteni #8 - Pandemi Dönemi COVID-19 Dışı Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu 07.07.2021
214 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Başhekime Tanınan Eğitim Sorumlusu Görevlendirme Yetkisi TTB’nin İtirazı Üzerine Mahkemece Hukuka Aykırı Bulundu 06.07.2021
215 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
216 Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor 03.07.2021
217 Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında 02.07.2021
218 Sivas Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız! 02.07.2021
219 Sağlık Bakanlığı Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Aşı Konusunda Toplumu Bilgilendirmelidir 01.07.2021
220 TTB Pandemi Bülteni #7 - Pandemide Sağlık Emekçilerinin Sömürülen Emeği 30.06.2021
221 Şehir Hastanelerinde Hayaller Neden Satıldı? Sağlık Bakanlığı Açıklamalıdır! 29.06.2021
222 Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür 28.06.2021
223 Sağlık Bakanlığı Açıkladığı COVID-19’a Bağlı Resmi Ölüm Rakamlarının Gerçeği Yansıtmadığını Kabul Etmiştir 25.06.2021
224 Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 25.06.2021
225 TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı 24.06.2021
226 Delta Varyantına Yönelik Gerekli Bilimsel Önlemler Hızla Alınmalıdır 24.06.2021
227 TTB Pandemi Bülteni #6 - Pandemide Test Stratejilerinin Önemi 23.06.2021
228 YKS’ye Girecek Adayların Salgından Etkilenmemelerine Yönelik Önlemler 22.06.2021
229 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Şiddeti Uygulayanların Yargılanma Süreçlerinde Azami Özen Gösterilmesini İstiyoruz 22.06.2021
230 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Türkiye Karanlık Gidişe Mahkûm Değildir! 18.06.2021
231 HDP’yi Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz 18.06.2021
232 TTB Pandemi Bülteni #5 – COVID-19 Aşı Dayanışma Çağrısı 16.06.2021
233 TTB Pandemi Bülteni #4 - Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı 09.06.2021
234 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına Başvuran Meslektaşlarımızın Atamaları Derhal Yapılmalıdır 07.06.2021
235 Sağlıklı Doğada Yaşam Hakkımızı Savunmaya Devam Edeceğiz 05.06.2021
236 COVID-19 Pandemisinde Yaşamını Yitiren Sağlık Emekçilerinin Ailelerini Dolandırıcılara Karşı Uyarıyoruz 04.06.2021
237 TTB Pandemi Bülteni #3 - Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk 02.06.2021
238 ”Haziran 2021 İtibariyle COVID-19 Pandemisinde Okullar Nasıl Açılmalı?” Tutum Belgesi 31.05.2021
239 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Tütünü Bırakmaya Söz Verin, Karar Verin. Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2021
240 Dr. Kamil Furtun’u Aramızdan Ayrılışının 6. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz 29.05.2021
241 Sağlıkta Her Geçen Gün Artan Şiddete Karşı Sağlık Bakanlığı’nı Göreve Çağırıyoruz 28.05.2021
242 SES’imize Dokunma! Gözaltına Alınan Sağlık Emekçilerini Serbest Bırak! 27.05.2021
243 TTB Pandemi Bülteni #2 - COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı 26.05.2021
244 Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır 26.05.2021
245 “Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir 21.05.2021
246 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kutlarız 19.05.2021
247 Genelgelerden Hastalık ve Yoksulluk Çıkıyor 18.05.2021
248 Aç-Kapa Politikaları ile Salgınla Mücadele Olmaz; Çarklar Dönerken Bulaş Zinciri Kırılamaz! 10.05.2021
249 İkizdere’den Elinizi Çekin! 09.05.2021
250 TTB Okul Çalışma Grubu: Önlemleri Alalım, Çocuklar İçin Okulları Açalım! 07.05.2021
251 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Hekim Atamalarında Uygulanması 05.05.2021
252 ‘Hekimin İstifa Hakkı’ Hukuki Görüş Metni 05.05.2021
253 Tüm Sağlık Emekçilerinin 1 Mayıs Emek Bayramı Kutlu Olsun: 1 Mayıs’ta Umut Yan Yana 01.05.2021
254 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
255 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
256 Etkili Filyasyon Olmadan Salgın Kontrol Altına Alınamaz! 28.04.2021
257 TTB’den Hayatı Değil Çarkları Durdurma Çağrısı: Desteksiz, Korumasız Kapatma Çözüm Değil! 27.04.2021
258 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
259 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 2021 Programını Açıkladı: Umut Yan Yana! 21.04.2021
260 Dr. Ersin Arslan Ölümünün Dokuzuncu Yılında Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 16.04.2021
261 Ankara’da ve Tüm İllerde Eşzamanlı Seslendik: Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun! 15.04.2021
262 Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Meslektaşımıza Yapılan Sözel ve Psikolojik Şiddeti Kınıyoruz 13.04.2021
263 15 Nisan’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın, Bütün İllerde Sağlık Müdürlüklerinin Önündeyiz: Yaşam Hakkından Vazgeçmiyoruz! 12.04.2021
264 İktidara Uyarımız, Topluma Çağrımızdır: “Yanlış Sağlık Politikalarında Israr, Sosyal Cinayettir!” 09.04.2021
265 Halktan Gizlediğiniz Nedir? Şehir Hastanelerinde Neler Oluyor? 07.04.2021
266 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
267 Bakan Selçuk’u Tüm Sağlık Çalışanlarından Özür Dilemeye ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çağırıyoruz 03.04.2021
268 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2021
269 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor 31.03.2021
270 Reklam Kurulu’nun LGBTİ+ ve Gökkuşağı Temalı Tanıtım Kararlarına İlişkin TTB’den Açıklama 30.03.2021
271 TTB COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirme Raporu Yayımlandı 29.03.2021
272 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
273 Salgın Yönetilemiyor, Önlenebilir Ölümleri Engellemeyenler İstifa Etsin 26.03.2021
274 Yaşamın Vazgeçilmezi: Su 22.03.2021
275 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
276 Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a Soruyoruz! 19.03.2021
277 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Değerlendirmesi 18.03.2021
278 İnsan Hakları Savunucusu Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir 17.03.2021
279 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Bakanlık Önündeydi: Taleplerimiz Dilimizde, Yitirdiklerimiz Yüreğimizde 15.03.2021
280 TTB’nin Başvurusu Sonrası VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 14.03.2021
281 TTB ve İTO’dan Taksim Cumhuriyet Anıtı Töreni: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anıldı, Mücadele Sözü Verildi 14.03.2021
282 Pandemide Yitirilen Sağlık Çalışanları Birçok İlde Anıldı: Daha Fazla Kayıp Olmaması İçin Toplumsal Sağlık, Demokrasi ve Adalet İstiyoruz 12.03.2021
283 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 1. Yıl Değerlendirmesi: Toplumsal Sağlık İçin Toplumsal Dayanışma! 11.03.2021
284 İstifa Yasak Değildir! 10.03.2021
285 YÖK Bilim İnsanlarının ve TTB’nin Uyarılarına Sessiz Kalamadı, Adrese Teslim İlanlarla İlgili Yönetmelik Yayımladı 10.03.2021
286 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
287 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
288 TTB Tıp Haftası Programını Açıkladı: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet İstiyoruz! 05.03.2021
289 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması Zorunludur! 04.03.2021
290 Sağlık Bakanlığı Eşitlik İlkesine Uygun ve Şeffaf Bir Aşılama Programı Uygulamalıdır 02.03.2021
291 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
292 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
293 Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı 25.02.2021
294 Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020 23.02.2021
295 Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü” Uyguladığı Üniversitelerdeki Sözleşme Dayatmasına Son Verilsin 22.02.2021
296 TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.02.2021
297 İnsana da Doğaya da Düşman Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin! 18.02.2021
298 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 11. Ay Değerlendirmesi: Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi Güçlü Olmadan Salgın Yönetilemez 11.02.2021
299 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
300 Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız” 09.02.2021
301 Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük! 08.02.2021
302 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 08.02.2021
303 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
304 Yemek Sepeti İşçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz! 05.02.2021
305 Demokratik Haklarını Kullanan Yurttaşlara Yönelik Uygulamalar Kabul Edilemez! 03.02.2021
306 Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Bir Yenisi Eklendi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Eğitim Sorumlusu Görevinden Alındı 01.02.2021
307 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
308 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
309 Eğitim Anayasal Haktır, Asistanların ve Öğretim Üyelerinin Eğitim ve Döner Sermaye Hakkı Sözleşme Dayatması ile Engellenemez 27.01.2021
310 Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 26.01.2021
311 Hekimlerin Görsel ve Yazılı Medyaya Para Ödeyerek Çıkmaları ve Buna Aracılık Edilmesi Etikolegal İhlaldir 25.01.2021
312 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
313 Özlük Haklarını Talep Eden Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
314 TTB COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.01.2021
315 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
316 Hapishanelerde Devam Eden Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevleri 14.01.2021
317 Sağlık Ocaklarının 60. Doğum Günü Kutlu Olsun 12.01.2021
318 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 10. Ay Değerlendirmesi: Aşı Toplumsal Dayanışmadır 11.01.2021
319 Sağlık Bakanlığı’na Çağrımız: Pandemi ile Mücadele Eden Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Ek Ödemeleri Acilen Ödenmelidir 09.01.2021
320 TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır 08.01.2021
321 Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız! 07.01.2021
322 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
323 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2020
324 Sağlık Çalışanları Dört Bir Yandan Seslendi: Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 30.12.2020
325 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir 30.12.2020
326 Çıplak Arama Ölçülülük, Yasallık ve Gereklilik İlkeleri Dışına Çıkarılarak İşkence Uygulamasına Dönüştürülmektedir! 29.12.2020
327 Gaziantep’te Meydana Gelen Hastane Yangını İhmaller Sonucudur. Sorumlular Açığa Çıkartılmalı, Tüm Hastanelerde Gereken Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 27.12.2020
328 COVID-19 Aşılarına Dair TTB Tutum Belgesi 23.12.2020
329 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 21.12.2020
330 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Bilimsellikten, Denetimden, Şeffaflıktan Uzak Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz 21.12.2020
331 Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları 18.12.2020
332 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı Uygulaması Etik İlkeler Işığında, Adil Koşullarda, Ücretsiz Yapılmalıdır 18.12.2020
333 Pandeminin İvme Kazandığı Bir Süreçte Plansız, Aceleye Getirilerek Yapılacak Başasistanlık Sözlü Sınavı Adaylar Arasındaki Eşitsizliklere Yol Açacaktır 16.12.2020
334 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
335 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın 15.12.2020
336 Gerçekleri Çarpıtıyorsunuz Sayın Bakan! Bu Ülkede Kangrenleşmiş Çok Ciddi Bir “Meslek Hastalıkları Sorunu” Vardır! 14.12.2020
337 TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 14.12.2020
338 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz 14.12.2020
339 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 9. Ay Değerlendirmesi: Salgın Yönetimi Bütünlüklü Bir Bakış Açısını Gerektirir 11.12.2020
340 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
341 Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır 08.12.2020
342 3 Aralık Engelliler Günündeyiz. Engeller mi? Hâlâ Sürüyor! 02.12.2020
343 Salgında Tanı Yöntemleri ve Tedaviler Piyasanın İnsafına Terk Edilemez 02.12.2020
344 TTB İzmir Depremi Birinci Ay Ön Değerlendirme Raporu 01.12.2020
345 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 01.12.2020
346 Eşitlikçi ve Adil Olmayan Kapitalizmin Kırk Yıldır Çözemediği Salgın: HIV/AIDS 01.12.2020
347 TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 30.11.2020
348 Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun! 30.11.2020
349 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Sağlık Çalışanlarının Damgalanmalarını Kabul Etmiyoruz 28.11.2020
350 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz! 26.11.2020
351 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
352 Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir! 24.11.2020
353 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın! 23.11.2020
354 Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin 2021 Yılı Sağlık Bütçesi Üzerine Görüşü 20.11.2020
355 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
356 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
357 Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır 19.11.2020
358 Yürütülen Yanlış Sağlık Politikalarının Sorumluluğunu Asıl Üstlenmesi Gereken Sağlık Bakanı’dır 18.11.2020
359 Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek Toplum Sağlığıyla Oynamayın 18.11.2020
360 Pandemi(ler) ile Nasıl Mücadele Edilir? 17.11.2020
361 TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı 16.11.2020
362 COVID-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 11.11.2020
363 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 8. Ay Değerlendirme Raporu: Kısıtlamalar Sosyal Devlet İlkesiyle Yapılmalı 11.11.2020
364 Adaletsiz Yatay Geçişler Eğitimde Fırsat Eşitliğine Aykırıdır! Emek Hırsızlığına Son! 09.11.2020
365 İzmir Tabip Odası Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunu Açıkladı 03.11.2020
366 İzmir Depremi Hızlı Değerlendirme Raporu 02.11.2020
367 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2020
368 Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur 28.10.2020
369 Bizler İzin, İstifa, Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz! 28.10.2020
370  Askeri Kadrolara Kura ile Sivil Hekim Atanamaz! 26.10.2020
371 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
372 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
373 TTB, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’na Göre Şehir Hastanelerini Değerlendirdi 21.10.2020
374 Toplumsal Bir Sorun: Metil Alkol Zehirlenmesi, Alkol Tüketimi ve COVİD-19 20.10.2020
375 Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz! 19.10.2020
376 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
377 Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 16.10.2020
378 Toplumun Ve Hekimlerin Sağlığı İçin Her Alanda Söz Söylemeye Devam Edeceğiz 16.10.2020
379 TTB Covid-19 İzleme Kurulu, Pandemi 7. Ay Değerlendirmesini Açıkladı 12.10.2020
380 103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak! 10.10.2020
381 Sağlık Hizmetleri Özel Sermayenin İnsafına Bırakılamaz 08.10.2020
382 Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir 08.10.2020
383 Pandemi İle Mücadele Eden Hekim Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik Giderilerek Ek Ödemeleri Acilen Yatırılmalıdır 07.10.2020
384 TBMM Başkanlığı’na; İyi Tıp Eğitiminin Güvencelerinin Oluşturulmasını, Verilen Hasarların Giderilmesini Talep Ediyoruz 07.10.2020
385 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
386 Türk Tabipleri Birliği olarak 6 aydır söylediklerimizi Sayın Bakan doğruladı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü 01.10.2020
387 Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır. 01.10.2020
388 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! 21.09.2020
389 #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! 16.09.2020
390 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesine Yönelik TTB Görüşü: Salgın Çalışma Yaşamında Ayrım Yapmıyor! 26.08.2020
391 Giresun Sel Felaketi: Şehirlerimizin yıkımının ve 6 yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni  iktidarların politik tercihleridir! 24.08.2020
392 Covid-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle Devam Ediyor! Hekimler Ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi Ve Sabrı Tükeniyor… 21.08.2020
393 21 Eylül’e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı, çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır 18.08.2020
394 17 Ağustos’u Unutmayacağız, Halkın Yaşam Hakkına Sahip Çıkacağız! 17.08.2020
395 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
396 TTB’den COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi: Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor! 14.08.2020
397 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
398 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
399 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
400 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
401 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
402 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
403 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
404 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
405 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
406 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
407 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
408 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
409 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
410 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
411 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
412 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
413 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
414 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
415 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
416 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
417 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
418 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
419 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
420 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
421 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
422 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
423 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
424 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
425 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
426 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
427 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
428 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
429 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
430 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
431 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
432 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
433 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
434 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
435 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
436 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
437 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
438 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
439 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
440 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
441 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
442 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
443 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
444 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
445 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
446 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
447 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
448 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
449 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
450 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
451 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
452 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
453 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
454 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
455 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
456 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
457 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
458 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
459 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
460 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
461 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
462 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
463 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
464 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
465 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
466 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
467 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
468 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
469 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
470 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
471 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
472 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
473 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
474 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
475 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
476 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
477 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
478 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
479 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
480 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
481 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
482 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
483 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
484 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
485 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
486 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
487 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
488 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
489 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
490 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
491 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
492 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
493 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
494 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
495 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
496 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
497 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
498 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
499 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
500 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
501 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
502 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
503 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
504 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
505 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
506 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
507 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
508 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
509 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
510 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
511 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
512 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
513 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
514 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
515 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
516 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
517 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
518 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
519 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
520 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
521 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
522 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
523 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
524 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
525 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
526 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
527 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
528 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
529 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
530 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
531 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
532 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
533 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
534 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
535 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
536 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
537 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
538 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
539 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
540 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
541 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
542 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
543 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
544 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
545 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
546 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
547 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
548 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
549 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
550 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
551 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
552 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
553 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
554 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
555 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
556 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
557 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
558 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
559 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
560 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
561 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
562 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
563 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
564 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
565 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
566 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
567 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
568 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
569 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
570 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
571 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
572 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
573 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
574 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
575 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
576 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
577 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
578 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
579 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
580 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
581 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
582 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
583 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
584 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
585 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
586 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
587 KESK’in yanındayız 27.10.2018
588 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
589 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
590 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
591 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
592 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
593 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
594 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
595 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
596 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
597 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
598 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
599 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
600 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
601 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
602 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
603 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
604 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
605 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
606 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
607 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
608 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
609 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
610 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
611 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
612 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
613 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
614 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
615 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
616 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
617 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
618 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
619 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
620 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
621 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
622 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
623 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
624 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
625 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
626 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
627 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
628 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
629 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
630 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
631 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
632 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
633 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
634 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
635 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
636 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
637 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
638 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
639 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
640 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
641 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
642 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
643 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
644 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
645 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
646 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
647 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
648 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
649 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
650 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
651 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
652 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
653 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
654 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
655 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
656 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
657 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
658 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
659 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
660 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
661 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
662 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
663 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
664 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
665 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
666 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
667 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
668 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
669 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
670 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
671 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
672 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
673 ATO-TTB: 'Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet' 19.07.2017
674 TTB, Gülmen ve Özakça'yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
675 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
676 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
677 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
678 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
679 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
680 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
681 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80'i arıtılmıyor! 22.03.2017
682 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
683 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan referandum açıklaması 09.02.2017
684 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
685 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
686 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
687 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlere TTB'den destek 07.12.2016
688 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
689 Dr. Melike Erdem'i unutturmayacağız! 30.11.2016
690 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
691 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
692 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
693 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
694 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
695 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
696 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
697 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
698 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
699 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
700 Musul'daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye'ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
701 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
702 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
703 Gülhane'nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
704 TTB ve ATO'dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu'ya destek 25.10.2016
705 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
706 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
707 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
708 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
709 10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
710 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
711 Dr. Benan Koyuncu'ya destek 07.10.2016
712 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
713 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
714 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
715 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
716 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
717 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL'e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
718 Tüm meslektaşlarımızı 'Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları'na bekliyoruz! 07.09.2016
719 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
720 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
721 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
722 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
723 Sağlık Bakanlığı'nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
724 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
725 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
726 Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
727 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
728 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
729 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
730 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü'nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
731 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
732 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
733 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
734 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
735 Soruyoruz: Başbakan'ın Ülkesinin 'Acil' Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
736 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
737 TTB ve uzmanlık derneklerinden 'tütün kontrolü' hakkında açıklama 30.06.2016
738 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
739 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
740 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
741 TTB'den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
742 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
743 Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, 'Akademik ve Mesleki Yeterliliği'nin Adalet Bakanlığı'nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
744 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
745 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
746 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
747 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
748 Katliamın ikinci yılında TTB Soma'da? 13.05.2016
749 TTB'den Prof. Dr. Şükrü Boylu'ya destek 10.05.2016
750 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
751 Çanakkale'de hekime şiddet 05.05.2016
752 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu'ndan İngiltere'deki hekim direnişine destek 02.05.2016
753 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz 26.04.2016
754 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
755 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
756 Dr. Ersin Arslan'ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
757 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
758 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
759 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
760 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
761 Fatih Sürenkök'e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
762 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB'yi ziyaret etti 07.04.2016
763 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
764 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
765 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
766 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre'de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
767 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
768 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
769 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
770 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
771 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
772 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
773 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
774 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
775 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
776 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
777 ASM'lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
778 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
779 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
780 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
781 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
782 Türkiye'de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
783 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
784 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
785 TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
786 Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
787 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Kocaeli'deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
788 Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı 18.01.2016
789 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
790 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
791 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
792 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
793 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
794 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
795 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
796 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
797 TTB Heyeti Silivri'de... 10.01.2016
798 Dr. Tuncay Çeliker'in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
799 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
800 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır'dan seslendi 04.01.2016
801 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
802 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
803 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
804 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014