Gezi direnişi sürecinde acil sağlık yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlara ilkyardım müdahalesi yapıldığı için Sağlık Bakanlığı tarafından açılan dava sürerken, “İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve diğer organlarının görevden el çektirilmesi” talebiyle açılan yeni davanın ilk duruşması 9 Mayıs 2017 Salı günü Çağlayan Adliyesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesinde Adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına, TTB Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, KESK, TMMOB, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan temsilcilerin yanı sıra İstanbul milletvekilleri Garo Paylan ve Dr. Ali Şeker ile çok sayıda hekim katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, burada yaptığı konuşmada, son 3 yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından tabip odaları hakkında “amaç dışı faaliyet gösterildiği” gerekçesiyle çeşitli davalar açıldığına dikkat çekti. Bu davaların ilk olarak Gezi direnişi sırasında açıldığını belirten Tükel, Hatay ve Ankara Tabip Odası için açılan davaların reddedildiğini ve Yargıtay tarafından da onandığını, İstanbul Tabip Odası için açılan davanın ise halen sürdüğünü belirtti.

Tükel şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı’nın ‘amaç dışı faaliyet gösterme’ gerekçesiyle dava açmayı baskı aracı olarak kullandığını görüyoruz. Meslek kuruluşları yasalarına 12 Eylül askeri darbesinin sonrasında eklenen ve Sağlık Bakanlığı’na verilen bir yetki bu: Faaliyetlerini beğenmediğinde, kendisine karşı bulduğunda dava açarak sorumlu organların görevden el çektirilme hakkı… Ve bu hakkı Sağlık Bakanlığı’nın fazlasıyla kullandığını görüyoruz. Bu gerekçeyle yalnız tabip odalarına değil,  İstanbul Dişhekimliği Odası, İstanbul Eczacı Odası’na da benzer gerekçelerle dava açılmıştır. Bu noktada örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğinin vurgulanması çok önemli. Çünkü şiddet içermeyen, barış ve demokrasi talebini içeren her tür faaliyetin örgütlenme özgürlüğü içerisinde ele alınması gerekiyor.

Bu davanın bir özelliği de, İstanbul Tabip Odası yönetimine karşı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in barış talebini dile getiren beyanatı sonrasında, itiraz etmediği, karşıt görüş oluşturmadığı için açılmış olması. Bu yönüyle de barış talebinin yargılandığı bir davadan söz ediyoruz.

Hekim meslek örgütleri olarak, İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak her zaman için hekimlik değerlerine bağlı kalacağımızı, sağlık hakkını sonuna kadar savunacağımızı ve barış talebinden vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyoruz.”

Basın açıklamasına destek veren emek meslek örgütü temsilcileri ve milletvekilleri de yaptıkları konuşmalarda İstanbul Tabip Odası’nın yanında olduklarını belirttiler.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Melahat Cengiz’in basın açıklamasını okumasının ardından duruşmaya geçildi. Duruşma 9 Kasım 2017 tarihine ertelendi.

Basın açıklaması için tıklayınız.