Türk Tabipleri Birliği (TTB), devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan intörn hekimlerin ücretlerindeki eşitsizliğin giderilmesi için 31 Temmuz 2023 günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na bir yazı yazdı.

YÖK Kanunu uyarınca devlet üniversitelerinde asgari ücret ödemesi yapılırken, vakıf üniversitelerinde 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunak tutarda ödeme yapıldığının hatırlatıldığı yazıda; halihazırda maaşlar arasında 5 kata varan farklar oluştuğu ve birçok farklı üniversiteden TTB’ye başvurular yapıldığı belirtildi.

Vakıf üniversitelerindeki intörn hekimlerin eşitlik ilkesinden uzak ve çalışma hakkını ihlal eder nitelikte ücretler aldığı vurgulanan yazıda, “Vakıf üniversitesi mezunu hekimlerin de mecburi hizmet gibi yükümlülükleri olduğu göz önüne alındığında tüm intörn hekim maaşlarının en az asgari ücret olarak genel bütçeden karşılanması gerekmektedir” denildi.

Yazıda, enflasyon ve son zamlar ile birlikte bir öğrencinin eğitim alamayacak hale geldiğine dikkat çekilerek YÖK’ün acil olarak bir maaş düzenlemesi getirmesi istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.