Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle başlattığı TBMM temaslarını sürdürüyor. TTB Merkez Konseyi’nden bir heyet, bu kapsamda 25 Ekim 2018 tarihinde Sağlıkta Şiddet Yasası teklifi veren milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ile Prof. Dr. Çetin Atasoy katıldılar.

Heyet ilk olarak, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı caydırıcı önlemlerin artırılması yönünde yasa teklifi veren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan  ile görüştü ve süreçle ilgili bilgi aldı. Aycan acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek, bu yöndeki teklifleri TBMM’nin bu dönem gündeme alması gerektiğini kaydetti.

Heyet daha sonra, aynı konudaki yasa teklifini 26 CHP’li milletvekilinin imzasıyla birlikte TBMM Başkanlığı’na ileten CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ile bir görüşme yaptı. Teklifin komisyonlara geldiğini belirten Şeker, ana komisyon olarak TBMM Adalet Komisyonu’nun, alt komisyon olarak da TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun belirlendiğini ve teklif ile ilgili görüşmelerin bu komisyonlarda süreceğini anlattı. Her iki komisyondaki CHP’li üyelerin, bu teklifi görüşmek üzere komisyonları olağanüstü toplantıya çağırdığı bilgisini paylaşan Şeker, yeterli imzaya ulaşırsa komisyonların olağanüstü toplanabileceğini kaydetti. Şeker, bu durumda farklı partilerce verilen tekliflerin birleştirilerek görüşülebileceği bilgisini de aktardı.

Süreçle ilgili gelişmeler TTB web sayfasından paylaşılacaktır.