Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Hukukçu Dayanışması ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu TTB’ye destek ve dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Konseyi üyeleri katılım sağladı.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan dava hakkında bilgilendirme yapılan görüşmelerde, haksız ve hukuksuz yargı kararlarına karşı önümüzdeki dönemde yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.