Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu Toplantısı 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Tekirdağ Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ankara, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Denizli, Kocaeli ve Tekirdağ Tabip Odaları Emekli Hekim Komisyonu temsilcilerinin katıldığı toplantıda emekli hekimlerin başlıca sorunları ve  çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Emekli Hekimler Kolu Yürütme Kurulu’ndan istifa eden Dr. Ümit Deniz Keskinler’in yerine İstanbul'dan Dr. Ülkü Sema Aydın oybirliği seçildi.