Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin, Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın (SDP) yarattığı önemli yapısal sorunlardan birini yeniden görünür hale getirdiğine dikkat çekerek, devlet üniversite hastanelerinin SDP’nin yarattığı koşullar dolayısıyla oluşan borçları nedeniyle  başta kişisel koruyucu malzemeler olmak üzere, birçok tıbbi malzeme gereksinimini karşılayamaz durumda olduğunu belirtti. 

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Devlet üniversite hastanelerimizin yeniden, ülkemizde yaşamakta olan herkese, parasız sağlık hizmeti sunabilecek duruma gelmesi, çalışanlarının hizmet üretirken kullanmak zorunda olduğu malzemelere sahip olabilmesi için kaynağı genel bütçe olmak üzere, tüm borçları ödenmeli ve bugünden başlayarak bütün gereksinimleri karşılanmalıdır” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Herkesin Bildiği Sır Değildir!

Devlet Üniversite Hastanelerimiz, Değil Salgınla Mücadele, Olağan Sağlık Hizmeti Vermekte Bile Zorlanmaktadır!

COVID-19 pandemisi, Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın” yarattığı önemli yapısal sorunlardan birinin yeniden görünür olmasına vesile oldu. Ülkemizin en köklü iki tıp fakültesi hastanesinin hem kurumsal web sayfasında hem de sosyal medya hesabında “halkımızın nakdi bağışta” bulunması için çağrılara tanık olmaktayız. Hastane yöneticileri ve öğrencileri, görevdeki hekim ve diğer sağlık çalışanlarının, salgın nedeniyle artan hasta başvurusu karşısında, kullanmaları zorunlu olan başta kişisel koruyucu malzemeler olmak üzere, birçok tıbbi malzeme gereksinimi olduğunu ve bunları hastane idaresinin mevcutta bulunmadığı için, arzu ettiği halde sağlayamadığını ifade etmektedir. Bu reel durumun yıllardır devam ettiği gerçekliğine rağmen oluşan kamuoyu baskısına yanıt olarak Üniversite Rektörlüğünün “hiçbir eksiğimiz yok” açıklaması ibretliktir.

İki üniversite hastanemizden gelen söz konusu çağrı, aslında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında işletmeye dönüştürülen ve sundukları kamu hizmetinin özelliği nedeniyle, borç batağına sürüklenen ve buna göz yumulan hemen hemen bütün devlet üniversitesi hastanemizin durumunu yansıtmaktadır: “Eldiven, cerrahi maske alabilmek için dahi para yok, tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerine milyonlarca lira borç var!”

Bunun yanı sıra, salgın nedeniyle Hükümet tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik pakette halkımızın sağlığı için bir kuruş bile ayrılmamıştır. Devlet üniversite hastanelerimizin yeniden, ülkemizde yaşamakta olan herkese, parasız sağlık hizmeti sunabilecek duruma gelmesi, çalışanlarının hizmet üretirken kullanmak zorunda olduğu malzemelere sahip olabilmesi için kaynağı genel bütçe olmak üzere, tüm borçları ödenmeli ve bugünden başlayarak bütün gereksinimleri karşılanmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ