Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) seçimle göreve başlayan yeni Merkez Konseyi, TMMOB Genel Merkezi ve DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’ne ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlere TTB Merkez Konseyi’ni temsilen Başkan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

Hem ülke gündemine hem de salgının geldiği aşamaya ilişkin görüş alışverişlerinde bulunulan görüşmelerde emek-meslek örgütlerinin güçbirliğinin önemine de dikkat çekildi.