Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), iktidar medyasının Merkez Konseyi üyeleri ile ilgili yapılan kışkırtıcı haberler hakkında Basın Konseyi’ne yaptığı başvuru 13 Aralık 2022 günü sonuçlandı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Şafak gazetesi ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ersin Çelik ve muhabiri Burak Doğan hakkında uyarı kararı verdi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; başvuruya konu haberde TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında kanıtsız iddialarla suç isnadı yapıldığı, görüşlerinin sorulmadığı, olayın bağlamından koparılarak olgunun gizlendiği, TTB hakkında olumsuz algı yaratılmasının hedeflendiği, kişilik haklarının ihlal edildiği ve tüm bu nedenlerle hem etik ihlal yapıldığı hem de basın ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı vurgulandı.

Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü; “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ıncı ve “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse ‘suçlu’ ilan edilemez” şeklindeki 9’uncu maddelerinin ihlal edildiğini oybirliği ile saptayan Yüksek Kurul, uyarı kararına hükmetti.

TTB’nin başvurusu için tıklayın.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu kararı için tıklayın.