Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, 7 Aralık 2023 günü Şanlıurfa’da hekimler/sağlık emekçileri ile bir araya geldi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı ilk olarak Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi ile İnsan Hakları Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin Şanlıurfa şubeleri tarafından İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlenen “Hasta Mahpusların Sağlığa Erişim Hakkı” başlıklı seminerine katıldı.

Seminer sonrasında Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Şanlıurfa Tabip Odası yöneticilerinden oluşan bir heyet, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, ekonomik ve özlük haklarındaki kayıplar, sağlıkta şiddet gibi sorunlar dile getirildi; çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Hekimlere/sağlık emekçilerine gösterdikleri emekler için teşekkür eden Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB olarak bundan sonraki süreçte de hem hekimlerin/sağlık emekçilerinin hakları hem de toplumun sağlık hakkı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.