Mülkiyeliler Birliği (MB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, 26 Haziran 2018 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ni ziyaret etti.

MB Başkanı Dinçer Demirkent, MB Genel Sekreteri İlker Akçasoy, MB Genel Saymanı Metin Bayrak ve MB Yönetim Kurulu üyesi Suzan Tuncer’den oluşan heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ile görüşerek, yeni yönetim dönemi için başarı dileklerini ve desteğini iletti.