Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2022-2024 döneminde görev yürütecek tabip odaları yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları örgütsel, idari, mali, hukuki sorunlarla ilgili hazırladığı eğitim toplantısını 4 Eylül 2022 günü çevrimiçi gerçekleştirdi.

Açılış ve tanışma ile başlatan toplantı “TTB ve Sağlık Politikaları” başlıklı gündem tartışması ile devam etti. “Oda ve Yönetim Kurulu Çalışmaları” başlıklı oturumda yönetim kurullarının toplantı gündemleri, görev paylaşımları, paylaşılan görevlerin izlemleri, örgüt içi ve üyelerle iletişim, oda çalışanları, yazışmalar, arşiv ve dökümantasyon gibi görevler ele alındı.

Toplantının ikinci bölümünde ise disiplin soruşturması ve kovuşturmaları ile mali işlemlerde izlenecek yöntemler aktarıldı. Daha sonra Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi ve Eşgüdüm Kurulu’nun bilgilendirmesi yapıldı. Hukuksal rehberlik bölümünün ardından eğitim, genel bir değerlendirme yapılmasıyla sona erdi.

Toplantıya Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu-Düzce, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir-Bilecik, Gaziantep-Kilis, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul-Yalova, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas-Erzincan, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van-Hakkari tabip odaları katıldı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın "TTB ve Sağlık Politikaları" başlıklı sunumu için tıklayın.

Dr. Vedat Bulut'un "Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları" başlıklı sunumu için tıklayın.

Dr. Aytül Gürbüz Tükel'in "Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi" başlıklı sunumu için tıklayın.

Av. Verda Ersoy'un "Disiplin Soruşturmalarında ve Kovuşturmalarında Yöntem" başlıklı sunumu için tıklayın.

Zerrin Yurdagül'ün "Tabip Odalarında Uygulanacak Mali İşlere İlişkin Önemli Notlar" başlıklı sunumu için tıklayın.