Türk Tabipleri Birliği (TTB) II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 8 yıldır eğitim sorumlusu olarak çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’ndeki görevinden herhangi bir gerekçe gösterilmeden alındı. Dr. Ökten, 33 yıldır sürdürdüğü yoğun mesleki faaliyetlerinin yanında çok sayıda uzmanlık öğrencisinin yetişmesinde emeği geçmiş, tüm mesleki yaşantısında mesleki etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak meslek örgütü içerisinde de emek harcamıştır. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB 72. Büyük Kongresi’nde Merkez Konseyi üyesi seçilmiş, Merkez Konseyi’nde yapılan değerlendirme sonrasında TTB II. Başkanı seçilmiştir.

Ülkemizde bilimsel kriterlere göre değil alınacak kişilere göre yapılan liyakatsiz, antidemokratik, haksız-hukuksuz uygulamaların ne yazık ki yeni bir örneği ile karşı karşıyayız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne (SBÜ) bağlı eğitim araştırma hastanelerinde yıllardır eğitim veren, emek harcayan ve uzman yetiştiren meslektaşlarımıza kadro verilmezken; -adrese teslim- ilan edilen kadrolar için “aranan şartlar” da istenen “başlıca eser” belirli adayı/adayları işaret etmekte ve bu tarz atamalar ülkemizdeki akademik alanda yaşanan çoraklaşmanın asıl nedenlerinden olmaktadır. Yıllardır yapılan bu ve buna benzer uygulamalar kurumsal, bilimsel ilerlemenin durmasına yol açmış, yurttaşların daha nitelikli sağlık hizmeti almasını engellemiştir. Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyimiz adına üniversitelerde bu tarz liyakatsiz atamalarla başından beri mücadele etmektedir ve ne yazık ki adalet çabasının karşılığı adaletsiz bir uygulama olmuştur.

Dr. Ali İhsan Ökten’in yıllardır büyük bir özveri ve emekle başarılı bir şekilde sürdürdüğü eğitim sorumlusu görevinden alınması; COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde tüm meslek örgütlerine ardı ardına yapılan baskıların devamı niteliğindedir.

TTB, tüm baskılara karşın geçmişte olduğu gibi bugün de emek, barış, demokrasi ve hekimlik değerlerini savunan çizgisine bağlı kalmaya devam edecektir. Dr. Ali İhsan Ökten gibi, böylesi zor zamanlarda görev üstlenmiş, sorumluluk almış, emek vermiş tüm yönetici ve gönüllülerimiz gerçekleri dile getirmeye ve mesleki değerlerimizi savunmaya devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e yazdığı yazının tamamı için tıklayın.