İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı 12 Kasım 2016 tarihinde Eskişehir’de gerçekleşti. Toplantıya TTB Merkez Konseyi adına  Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Selma Güngör, Dr. Şeyhmus Gökalp ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı. Toplantıya Eskişehir Tabip Odası seçilmiş kurulları ve oda aktivistlerinin yanı sıra, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Önal, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, Bursa Tabip Odası Yönetim kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Türkbayrak katıldı.

Toplantıda;

                1.      OHAL uygulamasının bir an önce sonlandırılması ve ülkemizin demokratik bir işleyişe kavuşması,

2.      OHAL süresince yürütülen tüm antidemokratik uygulama, kararname ve işten atılmaların geri çekilmesi, meslektaşlarımızın maruz kaldığı hak kayıplarının karşılanması,

3.      Barış ve demokrasi mücadelesinin sağlık ortamı açısından gereği, TTB’nin bu doğrultuda yürüttüğü mücadele ve idam karşıtlığının önemi,

4.      İyi hekimlik uygulamalarının önündeki tüm uygulamaların geri çekilmesinin gereği,

5.      14 Mart sürecinde özellikle emekli hekimlerin sorunları ve talepleri, laiklik vurgusunun önemi,

6.      TTB ve Tabip Odalarının çevre mücadelesinde daha etkin olmaları,

7.      Sağlık politikalarındaki olumsuzlukların toplum sağlığında oluşturduğu etkilerin kamuoyuyla daha etkin bir şekilde paylaşılması,

8.      Bölge toplantılarına katılım konusunda daha ısrarcı olunması ve katılımın artırılması başlıkları tartışılan konular olarak öne çıktı.