Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” eylem süreci kapsamında 17 Nisan 2022’de başlattığı “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!” başlıklı imza kampanyasında toplanan ilk 100 bin imzayı 22 Temmuz 2022 günü Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

İmzaların teslimi ve basın açıklaması için Sağlık Bakanlığı’nın ana kapısına giden TTB Merkez Konseyi üyelerine polis saldırdı. Saldırı sonrası açıklama, bakanlığın şehir hastanesi kapısı önünde yapıldı.

Açıklamada ilk sözü TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı aldı. Sağlık sistemindeki çöküşü görmezden gelmeye çalışan bakanlığın, kapısı önüne gelen hekimleri polise sürdürmesini asla unutmayacaklarını söyleyen Karahancı, “Biz haklarımızı da çok iyi biliyoruz, bu hukuksuz uygulamaların hesapsız kalmayacağını da biliyoruz. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, en başından beri güvenli çalışma ortamlarında, güvenceli çalışma koşullarında, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istediklerini ama iktidarın hekimleri, sağlık emekçilerini, sağlık emek-meslek örgütlerini düşmanlaştırdığını ifade etti. TTB’nin imza kampanyası için belirlediği 10 acil talebi sıralayan Korur Fincancı şöyle devam etti: “Mardin’de olduğu gibi, bu politikalarla sağlığın olamayacağının siyasi otoriteye söylememiz gerekiyor. Biz tüm düşmanlaştırma çabalarına karşın toplum ile buluşmayı başardık. Sağlık hakkımızı kazanacağımız muhakkak çünkü vazgeçmiyoruz. Hep beraber mücadeleye devam ediyoruz.”

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da açıklamada söz aldı. COVID-19 pandemisindeki sağlık çalışanı ölümlerini, Ankara’da Dr. Rümeysa Şen’in ağır nöbet sonrası trafik kazası sonucu ölümünü, Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın sağlıkta şiddet sonucu öldürülmesini anımsatan Gergerlioğlu “Biz sağlık çalışanlarının haklarının hatırlanması için illa ölmemiz mi gerekiyor?” diye sordu. Gergerlioğlu, iktidarın, en güvendiği alan olan sağlıkta iflas ettiğini de vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Yöneticisi Zeki Yalçındere, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tayyar Özcan ve Türk Toraks Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nurdan Köktürk de açıklamaya katılım sağladı.

Basın açıklamasının ardından “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!” başlıklı imza kampanyasında toplanan ilk 100 bin imza, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

“Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!” başlıklı, 10 acil talebi içeren imza kampanyası için tıklayın.