Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, 31 Ocak 2020 günü basın toplantısı düzenleyerek, 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı.

Açıklamaya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türk Dişhekimleri (TDB) Birliği Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Gönül Erden ve Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) Başkanı Fikri Akbin, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner Hekimleri Odası (AVHO) Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm-Rad Der) Ankara İl Başkanı Ali İpekli katıldılar. 

Ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının emeğinin bu kadar değersizleştirilip, böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz bırakılmadıklarını belirterek, hiçbir ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli talebinin sağlıkta şiddetin engellenmesi olmadığını kaydetti.

Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sağlık çalışanlarının üzerine yıkılamayacağını belirten Adıyaman, sağlıktaki ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya ve sağlık çalışanlarının önerdiği önlemler alınıncaya kadar sağlık meslek örgütleri olarak mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye kararlı olduklarını söyledi.

Adıyaman, bu amaçla Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan olmayan tüm sağlık çalışanları, genci yaşlısı, atama bekleyeni emekilisi, her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kişiyle birlikte; 15 Mart’ta Büyük Beyaz Miting’de Ankara’da olacaklarını bildirdi.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.