Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’deki hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere 21 Kasım 2023 günü Sözcü TV ve Fox Haber’e birer ziyaret düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan’dan oluşan heyet; Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından her iki kanaldaki basın emekçileri de ziyaret edildi.

Türkiye’nin karşı karşıya bırakıldığı hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma süreci üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde; bu bağlamda gerek TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın gerekse de basın özgürlüğüne ve emekçilerine yönelik saldırıların bütünlüklü ele alınmasının önemine dikkat çekildi. Görüşmelerde sağlık emekçilerinin ve basın emekçilerinin yürüttüğü hak mücadelelerinde dayanışmanın önemi de vurgulandı.