Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 20 Nisan 2022 tarihinde yapacakları toplantı, nedeni açıklanmadan bir hafta sonraya ertelenmiştir. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle de “pandemi bakım ve yoğun bakım hizmeti” ücreti ödemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. COVID-19 nedeniyle hastaneye veya yoğun bakım servislerine yatırılan hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hastanelere pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde ödemesi durdurulmuştur. İlgili karar, 22 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) her defasında dile getirdiği sağlığın temel bir hak olduğu ve alınıp satılamayacağı; pandemide ve aynı süreçte derinleşen ekonomik krizde çok daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle salgında alevlenmelerin yaşandığı dönemlerde yurttaşlar, sağlık hizmeti alamama ile özel hastanelere yüksek miktarda ödeme yapma ikileminde kalmıştır. Böyle bir ortamda, gerekli tüm sağlık harcamalarının kamusal olarak karşılanması zaruridir. Denetleme konusunda sorunlar olsa da SGK’nin kamu ve özel sağlık kurumlarına yaptığı “pandemi bakım ve yoğun bakım hizmeti” ödemesi ve yurttaşlardan bu kapsamda ek bir ödeme alınmaması; sağlık hizmetlerine ulaşım sıkıntılarını bir miktar giderebilmiştir. Yapılan değişiklik, pandeminin bittiği algısını oluştururken, COVID-19 hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşımıyla ilgili kaygıları da artırmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kamuoyunu aydınlatması için aşağıdaki soruların ivedilikle yanıtlamasını istiyoruz:

  • COVID-19 hastaları için SGK tarafından kamu ve özellikle özel hastanelere ödenen pandemi bakım ücreti bundan sonra ne olacaktır?
  • Özel hastaneler pandemi bakım ücretini hastalardan mı alacaktır?
  • Özel hastanelerde yatan COVID-19 hastaları mağdur olacak mıdır?
  • Olabilecek mağduriyetler devlet tarafından karşılanacak mıdır?

 

Sağlık Bakanlığı; ertelenen Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen artık maskesiz yaşama geçileceğinin açıklamasını yaparak pandeminin bittiğini ilan etmek istiyordu. Yayımlanan değişiklik ise bunu teyit etmektedir. Anlaşılan odur ki Sağlık Bakanlığı ve iktidarın gözünde artık pandemi bitmiştir. Oysaki daha geçtiğimiz hafta 150’den fazla insanımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Halen her gün binlerce kişi COVID-19 tanısı almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de salgının bittiğine dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapmamıştır. Hastanelerde servis veya yoğun bakımlarda tedavi gören binlerce hasta mevcuttur. Son alınan kararlar bir kez daha göstermektedir ki ekonomik ve siyasi kaygılar nedeniyle, bilim ve sağlık yine geri plana atılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve iktidar, bilimsel gerçekleri bir tarafa bırakarak ve gerçek dışı verilerle pandemiyi ve devamında aşılama sürecini yönet(e)memiş; bunların sonucunda yüz binlerce önlenebilir ölüm gerçekleşmiştir. Her koşulda toplum sağlığının öncelenmesini savunan TTB olarak Sağlık Bakanlığı, iktidar ve Bilim Kurulu’na birçok kez hatırlattığımız gibi bir kez daha hatırlatıyoruz: Pandemi ile ancak bilimsel ve şeffaf yöntemlerle mücadele edilir.

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi