Gaziantep-Kilis Tabip Odası Dr. Ersin Arslan anısına 15 Nisan 2021 tarihinde “Pandemide Şiddet” başlıklı bir çevrimiçi panel düzenledi.

Kolaylaştırıcılığını tabip odasının önceki dönem başkanlarından Dr. Kemal Bakır’ın üstlendiği panel Dr. Ersin Arslan’ın kardeşi Erkan Arslan’ın konuşmasıyla başladı. Ardından Dr. Levent Elbeyli, Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Dr. Osman Elbek sağlıkta şiddetin boyutları, nedenleri ve alınması gereken önlemlerin tartışıldığı sunumlarını yaptılar.

Panel katılımcıların katkıları, gelen sorulara yanıtlarla son buldu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın panelde yaptığı sunum için tıklayın.