Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ergen gebelerin adli makamlara bildirilmemesi konusunda bilgi almak ve konuya dair TTB görüşünü iletmek üzere İstanbul Valiliği sağlık alanından sorumlu Vali Yardımcısı Bahattin Atçı 22 Ocak 2018 günü ziyaret edildi.

Ziyaret heyetinde TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Başak, Dr. Melahat Cengiz ve Kadın Komisyonumuzdan Dr. Lale Tırtıl yer aldılar.