Mecburi hizmet uygulamasıyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yöneltilen ağırlıklı sorulara açıklık getirmek amacıyla hazırlanan “Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar” başlıklı doküman güncellendi.

Bu doküman, TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu tarafından Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde Hatay’da yapılan Mecburi Hizmet Zirvesi süreci ve sonrasında TTB Hukuk Bürosu’na iletilen mecburi hizmet ile ilgili soruları yanıtlamak ve bu yanıtları hekim kamuoyu ile paylaşabilmek için 2012 yılında hazırlanmış; süreçte TTB’ye ulaşan yeni sorularla 2015 yılında ilk güncellemesi yapılmıştı.

TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler tarafından hazırlanan ve son gelişmeler doğrultusunda 12.04.2017 tarihinde ikinci güncellemesi yapılan dokümana aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar

Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar (PDF formatı)