Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHK), Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “ikinci basamak acillerde yaşanan yığılmaları azaltmak için aile hekimlerine ‘telefon nöbeti’ getirileceği” yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

TTB AHK, Akdağ’ın söz konusu açıklamalarıyla ilgili olarak 3 Şubat 2016 tarihinde bir açıklama yayımladı. “Görevimiz toplumun hasta olmasını önlemek, hastalanınca telefonla yönlendirmek değil” denilen açıklamada, aile hekimlerinin kendi alanlarıyla ilgisi olmayan yeni görev ve sorumluluklardan bıktıkları dile getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sağlık hizmetlerini tüketime dayalı ticari bir alan olarak belirleyip piyasanın insafına terk ederek, hastane polikliniklerinde hastalara muayene süresini 5 dakikanın altına indirerek, hastaların ‘psikolojisine iyi gelsin’ diye aile hekimlerine telefon nöbeti koyarak, giderek büyüyen bu soruna çözüm bulamazsınız.

Günümüz sağlık hizmetlerinde her geçen gün artan hasta yoğunluğunu gidermenin yolu toplumun hasta olmasını önlemektir. Bunun içinde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirerek toplumun ihtiyacı oranında sağlık hizmetini herkese ücretsiz, nitelikli bir biçimde sunmak gerekir.”

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.