Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 2017 Yılın Gazetecileri Ödülleri kapsamında Dayanışma Ödülü, “hekimlik mesleğinin yüzlerce yıllık birikiminden süzülen değerlere sahip çıkarak yürüttükleri çalışmalar, her şartta insan yaşamını esas alan onurlu duruşları ve yıllardır gerek sağlık alanına, gerekse emek-demokrasi mücadelesine verdikleri destek” dolayısıyla, bu yıl “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” dedikleri için gözaltına alınan ve haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine verildi. Ödül töreni, 26 Nisan 2018 Perşembe akşamı Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi adına törene katılan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’e ödül, ÇGD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, izleyenlerin uzun süren alkışları eşliğinde takdim edildi.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman, burada yaptığı konuşmasına “Bize bu onuru verdiği için Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne, Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm çağdaş gazetecilere çok teşekkür ediyorum” diyerek başladı. TTB Merkez Konseyi olarak yaşadıkları süreci “trajik” olarak değerlendiren Adıyaman, “Düşünün, biz bir hekim örgütüyüz ve hekimliğin evrensel ilkesi olan yaşamı savunduk. Bundan dolayı cezalandırılmak istendik –belki de cezalandırılacağız- ve kendimizi savunmak zorunda kaldık. Bu çok trajik bir durum” diye konuştu.

Adıyaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bu TTB’ye niye yapıldı bir de ona bakmak lazım: Sadece yaşamı, barışı savunduğu için yapılmadı. TTB 15 yıldır Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı geldiği için başına geldi bu. Kamu-özel ortaklığı diye ortaya konulan ve kamunun bütün imkânlarının özel sektöre aktarılması demek olan şehir hastanelerine karşı çıktığı için başına geldi bu TTB’nin. Mesnetsiz nedenlerle şu anda cezaevinde bulunan ve Dilovası’nda hava kirliliğinin kanser oranlarını artırdığını yaptığı araştırmalarla ortaya koyan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yanında olduğu için başına geldi. Mezun oldukları ya da ihtisaslarını kazandıkları halde OHAL sebebiyle işlerine başlatılmayan hekimlerin yanında olduğu için başına geldi. Biz bu ödülü arkadaşlarımla beraber, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu adına, işe başlatılmayan ve cezaevinde tutuklu bulunan hekim arkadaşlarımız adına ve tüm demokrat insanlar adına alıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz.