Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 18 Haziran 2023 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da bir açış konuşması yaptı. Daha sonra TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, 8 Nisan-18 Haziran 2023 faaliyet raporunu sundu. Sunumun ağırlığını 6-20 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalar oluştururken; bunun dışında TTB Merkez Konseyi hakkında açılan dava, hekimlerin özlük haklarına ilişkin yürütülen mücadele, kol ve çalışma gruplarının faaliyetleri, hukuki faaliyetler ve yayınlar sıralandı.

Dr. Vedat Bulut'un sunumu için tıklayın.

Deprem gündemli oturumda bölgede yürütülen çalışmalar aktarıldı, yapılması gerekenler üzerine tartışmalar yürütüldü ve bölgede görev alacak gönüllüler için öneriler oluşturuldu. Kızamık gündemli oturumda ise neoliberal sağlık politikalarının bir sonucu olarak kızamık vakalarının arttığına dikkat çekildi. Topluma dayalı bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmetinin önemine atıf yapılan oturumda salgınla ilgili verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılması ve bağışıklama hizmetleri başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulandı. TTB’nin 8 Temmuz 2023’te yapılacak ara genel kurulunun da ele alındığı toplantıda, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına ilişkin 22 Haziran’da görülecek davaya çağrı katılım çağrısı da yapıldı.

GYK toplantısı öneri, değerlendirme ve temenniler ile son buldu.