Anayasa Mahkemesi’nin üniversite yataklı tedavi kurumunda çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar vermesinin ardından Türk Tabipleri Birliği, üniversite hastanelerinin başhekimliklerine bir yazı göndererek, nöbet tutan tüm hekimlerin nöbet ücretlerinin istisnasız biçimde ödenmesini ve bu konudaki haksızlıkların giderilmesini istedi.

02.08.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan kararda, aynı nitelikte kamu hizmeti veren ve uzman doktorların da dahil olduğu 657 sayılı Kanuna tabi personel ile 2547 sayılı Kanuna tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenirken, üniversite hastanelerinde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesinin nesnel ve makul bir gerekçeye dayanmadığı belirtilmişti.

Türk Tabipleri Birliği tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.