Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin 2013 yılından bu yana ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren ve insan hakları bağlamında kişisel verilerinin mahremiyeti, veri güvenliği konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından 27 Mayıs 2016 Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada esas olarak, son dönemde basına da yansıyan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden çalınan kişisel sağlık verilerinin internet ortamında yayınlanması ve veri güvenliğinin sağlanmaması sonucunda herkesin bu mahrem bilgilere ulaşmasına dikkat çekildi.

Toplantının açılışını yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan; konuyla ilgili meslek örgütlerinin bu konudaki ortak faaliyetlerinden, zaman içinde hasta mahremiyeti ve kişisel sağlık verilerinin güvenle korunmasını engelleyen yönetmelik ve genelgelerle ilgili açılan davalarda edinilen kazanımlardan söz ederek, bu olayla birlikte kişisel veri güvenliği konusunun hassasiyetine ve yürütülen mücadelenin ne kadar gerekli  olduğuna vurgu yaptı.  Hastaların AIDS test sonuçları, kürtaj bilgileri vb. bilgilerinin rızası dışında açığa çıkmasıyla aslında insan hakkı ihlalinin de yapılmış olduğuna değindi.

Hazırlanan basın açıklaması Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Oğan tarafından okundu. Ogan, vatandaşların sağlık bilgilerinin başkalarının eline geçmesinin sorumluların cezalandırılmasıyla telafi edilebilecek kadar sıradan bir olay olmadığını vurgulayarak, “Herkesin yaşanan bu olaydan ders almasını, hastaların sağlık bilgilerinin sadece kendilerinde veya sadece sağlık kuruluşlarında kaydedilmesini, bu bilgilerin kimlik bilgilerinden arındırılmadan hiçbir yerle paylaşılmamasını acilen talep ediyoruz” diye konuştu. 

Türk Dişhekimleri Birliği adına toplantıya katılan Diş Hekimi Ali Gürlek de; kişisel verilerin korunması konusunda son dört yıldır Bakanlık ile sorun yaşadıklarını, açılan davalarla genelgelerin iptal edildiğini ancak bu konuda yakın zamanda kanun yayınlanmasına rağmen gerek kanunda gerek alt düzenlemelerindeki eksiklere dikkat çekerek geçen hafta gerçekleşen  TDB Genel Kurulu’nda alınan “Hastalarımızın sırrını saklamak bizim yükümlülüğümüzdür” kararına vurgu yaptı.  

Son olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, "Yetkililere sesleniyoruz;  yanlıştan dönün, kişilerin onayını almadan kişilerin sağlık verilerini güvensiz ortamlarda toplayıp, güvensiz ortamlarda paylaşmaktan vazgeçin,  daha fazla insan hakları ve hasta hakları ihlali yapmayın. Bir an önce evrensel ilkeler, hekimlik ilkelerine ve sağlık hizmetleri ilkelerine uygun bir biçimde konuya ilişkin düzenlemeleri hayata geçirin” dedi.

Basın açıklaması için tıklayınız. 

Basın toplantısının görüntülü kaydı için tıklayınız.