Milli Yol Partisi (MYP) Genel Sekreteri Haşim Yanar ve beraberindeki heyet, 21 Temmuz 2022 günü Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) ziyaret ederek kaybettiğimiz Dr. Ekrem Karakaya için başsağlığı ve dayanışma duygularını iletti. TTB adına görüşmeye Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır katıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini söyleyen MYP heyeti, şiddetin ve güvensiz çalışma koşullarının hekim göçünde ve istifalarında başat sebep olduğunu belirtti. MYP heyeti, sağlık çalışanlarının yaşam ve özlük haklarının acilen iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık sisteminin çöktüğünü ve bütünlüklü bir sağlık politikası oluşturulmadan şiddetin önüne geçilemeyeceğini ifade eden TTB heyeti, dayanışma mesajları için MYP heyetine teşekkür etti.