Avrupa Özel Hekimlik Federasyonu (Federation Europeenne des Medecins Salaries - FEMS) tarafından düzenlenen "Avrupa Sağlık Sistemleri ve Modellerinin Kıyaslanması" başlıklı toplantı 5 Mayıs 2016'da KKTC’nin Girne kentinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Türkiye, Hollanda, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Slovenya ve KKTC’yi temsilen 13 sağlık meslek örgütünden temsilcilerin katıldığı toplantıda ülkelerin sağlık sistemleri tartışıldı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği adına katılan Genel Sekreter Prof. Dr. Özden Şener konuşmasında, Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı ve günümüzde gelinen noktayı anlattı.

Avrupa’da uygulanan 8 değişik sağlık sisteminin ele alındığı toplantıda, temsilciler ülke örneklerini aktardılar.