Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) iki haftada bir olmak üzere çarşamba günleri düzenlediği Pandemi Bültenlerinin 12’ncisi “Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?” başlığıyla 18 Ağustos 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bültenin sunumunu TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay yaptı.

Türkiye’nin bir yandan salgının yükselişi ile karşı karşıya iken, bir yandan da yangınlar ve sellerle uğraştığını söyleyerek bülteni açan Erbay, olağandışı durumların yol açtığı sağlık sorunlarından ve olağandışı durumlarda salgın önlemlerinin uygulanmasındaki sınırlılıklardan söz etti. Erbay, “Özellikle COVID-19 ile ilişkili vaka ve ölüm sayılarında bildirilen artışın bununla ilişkili olup olmadığı bilimsel kriterlere göre değerlendirilmelidir” diye ekledi.

Paylaşılan bilgilerin sürekli değişmesi, bilimsel dayanaktan yoksun “başarılı filyasyon” iddiası, güvenlikçi aç-kapa uygulamaları, gerçek temaslı bildirimlerinin yapılmaması gibi somut örneklerle salgın politikasızlığından söz eden Erbay, salgının dördüncü zirvesine doğru gittiği bu günlerde Sağlık Bakanı’nın halen kafa karışıklığı yaratmayı sürdürdüğünü ifade etti. 15 yaş üstü ile 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar için açılan aşı sisteminin birkaç saat içinde yeniden kapanmasına ve dördüncü doz aşı duyurusunun birkaç saat içinde değiştirilmesine tepki gösteren Erbay, bu durumun hem belirsizliği hem de aşı tereddüdünü artırdığının altını çizdi.

Dünya nüfusunun sadece %15’inin, yüzden fazla ülke halkının ise %5’inden azının aşılandığına dikkat çeken Erbay, Türkiye’de de aşılamada yaşanan yavaşlama sonucunda bir ay içinde resmi vaka sayılarının beşe, resmi ölüm sayılarının üçe katlandığını kaydetti. Sahadan aktarılan bilgilere göre; yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının %90’ının aşısız veya aşısı tamamlanmamış olduğunu da sözlerine ekleyen Erbay, “Devletin yükümlülüğü olan toplumsal önlemler ve yurttaşların sorumluluğu olan bireysel önlemler birlikte uygulanmadan salgının durdurulabilmesine olanak yoktur” dedi. Erbay, bülteni şu sözlerle noktaladı:

“Sağlık Bakanlığı’nı bölgesel özellikleri de gözeten, yerel yönetimler, odalar, meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde bölgelere uyarlanmış etkili aşı kampanyaları yapmaya, yaygın bağışıklama ve filyasyona ağırlık vermeye, toplum sağlığı önlemlerini sıkılaştırmaya davet ediyoruz. Topluma da kişisel önlemlere özen gösterme, aşı olma ve aşıyı talep etme çağrısında bulunuyoruz.”

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.