Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şiddet Çalışma Grubu tarafından Ankara’da düzenlenen ve 19-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Sağlıkta Şiddet Eğitici Eğitimi Programı tamamlandı.

Tabip odalarından temsilcilerin katıldığı programın ilk gününde, şiddet kavramına yaklaşımlar, güvenli çalışma ortamı için sağlık emekçilerinin hakları, çalışma koşullarında güvenli birimlerin oluşturulması, şiddete maruz kalan çalışanlara davranış konuları yer aldı.
 
Programın ikinci gününde ise çalışma koşullarındaki şiddet ortamının dönüştürülmesi için yapılması gerekenler, kaşıt görüşler veya itirazlarla başa çıkma yöntemleri ve eylem planlarının oluşturulması konuları tartışıldı.

Katılımcıların etkinliği değerlendirmesinin ardından sonlanan programın yaygınlaştırılması ve süreklileştirilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.