Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, ensonhaber.com adlı internet sitesinde 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü ile ilgili yer alan yalan ve tahrif edilmiş "haber"le ilgili olarak sorumlu yazı işleri müdürüne ihtar gönderdi.

Söz konusu internet sitesinde, 14 Mart’ın 100. yılı dolayısıyla İstanbul’da 17 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Büyük Hekim Yürüyüşü, “seçim yürüyüşü” olarak nitelendi. Görsel olarak da, yürüyüş sırasında taşınan “14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü” pankartı, üzerindeki yazılar tahrif edilerek kullanıldı.

TTB Merkez Konseyi, söz konusu içerikle ilgili olarak ilgili internet sitesine açıklama gönderdi. Açıklamada, asılsız içeriğin yayından kaldırılması ve TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen açıklamanın Anayasanın 32. maddesi ve 5651 sayılı Yasa uyarınca yayınlanması istendi.

Açıklama şöyle: 

 

Sayın Ergül Tosun,

Ensonhaber Medya Hizmetleri A.Ş.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Türk Tabipleri Birliği, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında bir yürüyüş yaptı. Bilindiği gibi 14 Mart, 1919 yılında Tıbbiyelilerin işgale karşı direniş başlattıkları günün tarihidir ve bu 100 yıldır hekimler tarafından kutlanmaktadır.

Yürüyüşe ilişkin haberiniz 17 Mart 2019 günün yayınlanmıştır. https://www.ensonhaber.com/turk-tabipleri-birligi-secim-yuruyusu-yapti.html

Haberin başlığı hekimlerin “seçim yürüyüşü” yaptığı iddiasını içermektedir ki yukarıda da belirtildiği gibi bu iddia asılsızdır. Yine de bu yürüyüşü eleştirel bir bakış açısıyla ele almanız da gazetecilik ve ifade özgürlüğü kapsamında hakkınızdır. Türk Tabipleri Birliği, tüm tüzel kişiler gibi eleştirilebilir, bu eleştiriler ağır da olabilir.

Ancak, haberde kullandığınız görsel malzemenin gazetecilik meslek kurallarına uygun olmadığını, mesleğinizin etik kurallarının belirlendiği metinlerde yer alan ilkelere göre ihlal oluşturduğunu söylemek mümkündür. Okurlarınıza doğru olmayan bir haber sunarak onların haber alma hakkını, hakkımızda gerçeğe aykırı haber yaparak Türk Tabipleri Birliği tüzel kişiliği ve yürüyüşe katılan tüm hekimlerin manevi varlıklarının dokunulmazlığını ihlal ettiniz.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyeleri ve hekimlerin birlikte taşıdığı pankartın üzerindeki yazıları silip iyi niyet ve insafla açıklanamaz ibareler kullanarak yaratılan görseli haberde kullandınız ve okurunuza borçlu olduğunuz hiçbir açıklamayı görsele eklemediniz. Bu görselin içine “siyasete batmış doktorlar odası ne zaman kapatılacak” ve “AK Parti’ye oy vermeyin diye slogan atıp yürüdüler” yazıldı. Görselde yer alan sorunun sahibinin kim olduğu belli değildir. Kaldı ki diğer iddia da asılsızdır.

Habercilikte haberin ilgi çekici hale gelmesi için kullanılabilecek yöntemler doğal olarak gazetecilerin takdiridir, ancak bir fotoğrafta oynama yapıldığında bunun okurunuza açıklanması da yükümlülüğünüzdür. Gerçeğe aykırı yayınlar, hukuk düzeni tarafından korunmadığı gibi, hukuka uygunluk koşullarını yitiren yayın kişilik haklarının ihlaline neden olur. Okurlarınızı doğru bilgilendirmek “taraftar değil haberciyiz” sözüyle kendinize yüklediğiniz görevin de gereğidir.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin bayramını kutlamak, 14 Mart 1919’da işgale karşı direnişi başlatan meslek büyüklerinin hatırasını anmak, sağlık alanında yaşanan sorunları görünür kılmak, taleplerini duyurmak için Anayasal hakkını kullanmış ve binlerce hekimle bir yürüyüş gerçekleştirmiştir. Yapılan seçim yürüyüşü değildir ve bu aslen tarafınızca da bilinmektedir.

Sayfanın künyesinde yazılı iletişim adresinizin bulunmaması nedeniyle bu metni elektronik mektup olarak gönderiyoruz. Açıklanan çerçevede, haberinizde kullandığınız, tarafınızdan oluşturulmuş görselin yayından kaldırılması ve bu açıklamamızın Anayasanın 32. Maddesi ve 5651 sayılı Yasa uyarınca yayınlanması sorumluluğunuzu yerine getireceğiniz umarız.

Türk Tabipleri Birliği Vekili
Av. Özgür Erbaş