Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2018-2019 dönemi Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü 26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu şair, yazar Şükrü Erbaş oldu.  

“7 Kent 7 Matine” temasıyla 4 yıldır gerçekleştirilen etkinliğe bu kez İzmir Tabip Odası ev sahipliği yaptı. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz’un açılış konuşmasının ardından Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emel Bayrak söz alarak kısaca Edebiyat Matineleri ve Şükrü Erbaş hakkında bilgi verdi.

Aydın Tabip Odası’ndan Dr. İsmail Ertin, Şükrü Erbaş’ı tanıtan bir sunumun ardından kişisel fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi yaptı. TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt ise Edebiyat Matinelerinin 4 yıllık serüvenini anlattı.

Bursa Tabip Odası’ndan Dr. Yelda Ertürk, sanatın, bilimin ve felsefenin evliliğini simgeleyen Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu freski hakkında bir konuşma yaptı. Daha sonra Şükrü Erbaş şiirlerle süslediği edebiyat hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda her yazarın, her şairin, aslında hayatı boyunca bir tek roman, bir tek şiir kitabı yazdığını söyleyen Şükrü Erbaş şiirlerinden örnekler sundu. Toplantının son bölümünde soru-yanıt bölümüne geçildi. 

Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz tarafından, Şükrü Erbaş’a teşekkür plaketinin sunulmasının ardından sona erdi.