Sağlık Bakanlığı’na salgın sürecine dair bilimsel danışmanlık yapan bir Bilim Kurulu olduğu ve tavsiyelerinin siyasi otorite tarafından değerlendirildiği bilinmektedir. Bu kurulun üyelerinden olduğu, kapanmanın modelleri üzerinde çalıştığı ve bunu üyesi bulunduğu Bilim Kurulu’nun görüşüne sunduğu belirtilen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’ın hızla yükselen vaka sayıları ve alınacak önlemler ile ilgili bir gazetecinin sorularını yanıtlaması üzerine Türk Tabipleri Birliği olarak bir değerlendirme yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

1. Alınacak önlemler ve kapanma ile ilgili ölçütlerden söz edilmekte, ancak bu ölçütlerin neler olduğu belirtilmemektedir. Ölçütlerin belirlenmesinde hangi bilimsel bilgiden yararlanıldığı da belirsiz olduğu gibi “ölçüt” somut ve sayısal bir değere sahip olması gerekirken “Hastaneye yatış ve entübe hale gelmenin de arasında bulunduğu 6-7 kriterin olduğunu belirtti” ifadesinde kaç ölçütten yararlanıldığı da anlaşılamamaktadır. Kaç ölçüt vardır ve bu ölçütler nelerdir?

2. İlk kapatılacak yerlerin restoran ve kafeler olduğu izlenimi veren açıklamada bu alanların olgu kümelenmelerinin tek yeri gibi gösterilmesinin uygun olmadığı bilinmektedir. Aksi takdirde bu yerler henüz kapalıyken olgu sayısının 5 binden 12 bine çıkmasının söz konusu olmayacağı muhakkaktır.

3. Hastaneye yatış ve entübe edilmenin en ön plandaki ölçütler olarak sunulması, salgının hastanede karşılanması yaklaşımının dışa vurumu olarak değerlendirilmelidir. Salgının yayılmasının önlenmesini öncelemeyen bu yaklaşımın bir halk sağlıkçı tarafından dile getirilmesi bir talihsizliktir.

4. Haftalık insidansın değerlendirilmesinde “100 bin PCR testinden 100’ünün pozitif çıkması” şeklinde bir ifade de halk sağlığı uzmanlık alanı kapsamında bir yaklaşıma uymamaktadır.

5. Mutasyonlar ile ilgili söylenenler ise şu ana kadarki bilimsel bilgiyle örtüşmediği gibi “diyelim ki” yerine bir Bilim Kurulu üyesinin Türkiye verileri üzerinden bir açıklama yapması beklenmelidir. Endişe verici varyantlar arasında bulunan İngiltere varyantı B.1.1.7 ile ilgili 54 bin 906 hasta örnekleminde her bin olguda ölümün 2,4’ten 4,1’e yükseldiği gösterilmiştir.  Güney Afrika varyantı olarak bilinen B.1.351 ve New York varyantı B.1.526 özellikle vücudun bağışıklık korumasından kaçabilmesi nedeniyle kaçak mutasyon olarak adlandırılan E484K mutasyonuna bağlı olarak daha hızlı yayıldığı ve aşıların etkisinin düştüğü bildirilmektedir. Yapılan araştırmalar ile uyumlu olmayan bu söylemin bir bilimsel kurul üyesi tarafından ifade edildiği koşullarda bununla ilgili bir araştırma sonucu mevcut olup olmadığı, varsa bu bilimsel verilerin nerede paylaşıldığı açıklanmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi