Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Olağanüstü Hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) derhal kaldırılması talebiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

26 Temmuz 2017 tarihinde Tüm Bel Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve TTB İkinci Başkanı Sinan Adıyaman katıldılar.

Basın toplantısına konfederasyonların üye sendikalarının temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hacı Bektaşi Veli Vakfı Yürütme Kurulu’nu temsilen Birsen Kuru, CHP Ankara Milletvekilleri Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz, HDP Gaziantep Miletvekili Mahmut Toğrul, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp katıldılar.

Ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu. OHAL’in ilan edildiği tarihten bu yana bir yılı aşkın bir sürenin geçtiğine ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hakim olduğuna yer verilen açıklamada, OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetlerin değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama yetkisinin de bütünüyle askıya alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, Bu dönemde çıkartılan KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL yoluyla tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir” denildi.

OHAL ve KHK’lerin emeğe ve demokrasiye zarar verdiğine yer verilen açıklamada şunlara yer verildi:  

“Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen herkesi, bulundukları alanlarda emeğin taleplerini, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.”

Basın açıklaması için tıklayınız.