Dünya Sağlık Örgütü, özellikle sağlık hizmetlerinde el hijyenin önemine dikkat çekmek üzere  2009 yılından itibaren 5 Mayıs’ı (5/5) Dünya El Hijyeni Günü olarak ilan etmiştir. Bu yıl, COVID-19 salgınına denk gelmesi nedeniyle, el hijyeni konusundaki farkındalık da artmıştır.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntem el temizliğidir. Ellerde 150 çeşit bakteri bulunmaktadır. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok  önemli bir yer tumaktadır. Sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı %50, solunum yolu enfeksiyonu sayısı %25 oranında azalmaktadır.

El yıkamanın üç türü vardır; sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama.  Sosyal el yıkama, günlük yaşantıda herkesin uygulaması gereken el yıkama türüdür. Tuvaletten sonra, yemeklerden önce ve sonra, hayvanları sevdikten sonra…vb, akan su altında, sabun ile ellerin 20 saniye boyunca yıkanması ve sonra kurulanması gerekir. Bu konuya dikkat çekmek için 15 Ekim Günü, 2008 yılından itibaren “Küresel El Yıkama Günü”  ilan edilmiştir.

Hijyenik el yıkama, hastanelerde, sağlık çalışanlarının uygulaması gereken el yıkama türüdür. Hijyenik el yıkama için su ve sabun kullanılabileceği gibi alkol bazlı el antiseptikleri de kullanılabilir. Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılı Ebe ve Hemşireler Yılı olduğundan, bu yılki sloganı “Ebeler ve Hemşireler: Temiz bakım sizin ellerinizde” olarak belirlemiştir.