Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu ve Meme Sağlığı Derneği (Memeder), 1-31 Ekim 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserini halk sağlığı boyutuyla ele alan bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, TTB sosyal medya kanallarından canlı yayımlandı.

TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol’un kolaylaştırıcı olduğu söyleşide açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık yaptı. Kanser taramalarının kadın sağlığındaki önemine ve meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olmasına dikkat çeken Çıbık, kanser taramaları aile hekimliği sisteminde tanımlanmış olmasına karşın sorunlar yaşandığını aktardı. Çıbık, “Ne yazık ki uygulamada bir standart yok. Birinci basamağın parçalılığı, yetersiz personel, sevk zincirinin olmaması gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin mutlaka güçlendirilmesi gereklidir” diye konuştu.

Memeder Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, birinci basamak sağlık hizmetlerinin erken tanı için büyük önem taşıdığını söyleyerek söze başladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre kanser taramalarına katılan kadın sayısının son yıllarda %50 oranında azaldığını belirten Özmen, kadınların bilinçlenmesi için çalışmalar yürütülmemesini de eleştirdi. Meme kanserinin erken tanıyla ve önlemlerle korunabilen bir kanser türü olduğunun altını çizen Özmen, “Meme cerrahlarının, halk sağlıkçıların, radyoloji uzmanlarının, istatistikçilerin, hemşirelerin, tıbbi sekreterlerin içinde olduğu bir bilimsel yapı oluşturulmalı” dedi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Memeder Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nilüfer Özaydın da “Meme Kanserinden Korunma ve Hekim Sorumluluğu” başlıklı bir sunum yaptı. Dünyada meme kanseri sıklığı ve Küresel Meme Kanseri Girişimi’nden söz ederek sunumuna başlayan Özaydın, daha sonra Türkiye’deki meme kanseri sıklığı ve Ulusal Kanser Kontrol Programı’na değindi. Meme kanserinin değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri ile birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerini ayrıntılarıyla ifade eden Özaydın, Memeder’in 2009-2019 yılları arasında İstanbul Bahçeşehir’de yürüttüğü Topluma Dayalı Meme Kanseri Tarama Programı’nı ve sonuçlarını aktardı. Özaydın, “Hekim olarak bizlere düşen, düzenli klinik meme muayenesi yapmak” diyerek sunumunu tamamladı.

Etkinlik, soru-yanıt bölümüyle son buldu.