TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, "Faşizme Karşı Demokrasi Cephesinde Ortak Mücadeleye Çağrı" başlığı altında 28.06.2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından düzenlenen basın toplantısına, bir çok demokratik kitle örgütünün temsilcileri de katıldı. 

Kurumlar adına ortak açıklamayı Prof. Dr. Raşit Tükel okudu. TükelÜlkemizin bir bölümünde her gün bombalar yağıyor, insanlar ölüyor, analar ağlıyor, doğa talan ediliyor, asırlık kentler harap oluyor. Yargıyı kontrolüne almış iktidar ülkemizi cezaevine dönüştürmeye devam ediyor. Bunlar da yetmezmiş gibi halkın seçtiği vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılırken askere dokunulmazlık getiriliyor. Halkın iradesine ve dolayısıyla Meclis’e darbe yapılıyor" diye konuştu.

Son yaşanan olayların demokrasinin en basit ilkelerinin dahi rafa kaldırıldığını gösterdiğini belirten Tükel, "Faşizmin paralı sivil militanları gece vakti mekan basarken, ertesi gün resmi üniformalı güçler bütün bir sokağı gaza boğarak saldırıyı sürdürmektedir. Gökkuşağının tüm renkleri düşman ilan edilmekte, basın ve ifade özgürlüğü tamamen yok edilmekte, ülkemiz topyekun karanlığa boğulmak istenmektedir" dedi. 

Bu gidişin başta emekçileri tehdit ettiğini belirten Tükel, ırkçı-gerici-ayrımcı politikalarla bölünen, baskıcı politikalarla susturulan bir toplumda emeğin haklarının her gün daha fazla tehdit altında olacağını kaydetti. Tükel, "Üstelik siyasi iktidar, bu toprakları daha güvencesiz, daha ucuz, kölece çalışacak kölelerin yaşadığı bir emek cehennemi haline getirdikçe çeşitli sermaye kesimlerinden aldığı desteği de sürdürmektedir” diye konuştu.  

Ortak açıklama için tıklayınız.