Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü”nü imzalayan devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde, öğretim üyelerine ve asistan hekimlere hukuka aykırı bir hizmet sözleşmesi dayatılması ile ilgili olarak 3 Mart 2021 günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bir görüşme yaptı.

Görüşmeye TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu üyesi Dr. Haydar Can ile YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu katıldı.

TTB heyeti görüşmede Birlikte Kullanım Protokolü’nün bilimsel eğitim ve araştırma yürütmesi gereken üniversite ve eğitim araştırma hastanelerini performansa hapsedilmiş bir kalıba sığdırmaya çalıştığını belirtti. TTB heyeti, sözleşmenin Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından meslek örgütlerine ve diğer taraflara bildirilmeden, tek taraflı dayatıldığını, bunun üniversitenin bilimsel ve özerk yapısına aykırı olduğunu belirtti. Sözleşme imzalamayan öğretim üyeleri ve asistan hekimlere cezai uygulama tehditleri, çalışma ve eğitim haklarının engellenmesi ile mobbing uygulandığını da TTB heyeti YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’na aktardı. Görüşmede sözleşme ile bilimsel kriterler yok sayılarak, başhekimlere performans dayatması yapma ve yaptırım uygulama yetkisi verilmesinin de kabul edilemez olduğu dillendirildi.

Dr. Safa Kapıcıoğlu ise sıkıntıları farkında olduklarını ve hem yazılı hem de üst düzey görüşmelerde bunu Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyledi. Kendilerine ulaşan, mobbinge maruz bırakılan asistan hekimin dilekçesi üzerine üniversite yönetimiyle görüştüklerini de ifade eden Kapıcıoğlu, hizmetin ve eğitim faaliyetlerinin aksaması konusundaki çekincelerini bakanlığa da bildirdiklerini kaydetti.

Asistan hekimlerin nöbet ertesi izin haklarının verilmemesi ve mevzuatta belirtilenden çok daha fazla süreli nöbet dayatılmasına ilişkin sorunları da aktaran TTB heyeti, başhekimlere hizmetin aksamaması için asistan hekimi nöbet sonrası mesaiye devam ettirme yetkisi verildiğini ancak bu yetkinin insani olmayan çalışma sürelerinde çalıştırılma lehine kullanıldığına da dikkat çekti.

Görüşmede poliklinik ve konsültasyon hizmetlerinde yanlarında uzman hekim bulunması gereken asistan hekimlerin tek başlarına ve akranlarından aldıkları yardım ile hizmet sunumunda bulundukları anlatıldı, asistan eğitimindeki yetersizlikler iletildi.