Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, 2 Mart 2019 tarihinde Mersin Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin Tabip Odası yönetici ve üyeleri katıldılar. Divan heyeti başkanlığına Mersin Tabip Odası’ndan Dr. Özlem Şahin getirilirken yardımcılıklarına Adana Tabip Odası’ndan Dr. M. Enis Akyüz ile Gaziantep-Kilis Tabip Odasından Dr. K. Doğan Eroğulları seçildi.

Mersin Tabip Odası Sekreteri Dr. Cemil Galioğlu’nun açılış konuşmasından sonra TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB çalışmaları konusunda bilgilendirmeler yaptı. Sağlıkta şiddet, şehir hastaneleri, hekim ücretleri ve emekli ücretleri, krizin sağlık üzerine etkileri konusuna değinen Sinan Adıyaman toplantının iyi geçmesi dilekleri ile sözlerine son verdi.  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. A. Öner Kurt, “TTB Halk Sağlığı Gezici Okulu’nun 2018 Yılı Çalışmaları”, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nasır Nesanır “Krizin Sağlıkçılara Etkisi” ve Dr. İsmail Bulca tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki son değişiklikler konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Ardından gündemin son maddesi olan 100. yılında 14 Mart etkinliklerine geçildi.  Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Sürücü kendi illerindeki çalışmaları paylaştılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman bu yıl 14 Mart’ın 100. yılı olması nedeniyle özel bir anlamı olduğunu belirtti. İstanbul’un işgaline direnen tıbbiyelilerin ilk kez 14 Mart 1919’da bir araya geldiklerini anlatan Adıyaman, tüm hekimleri 14 Mart’ın 100. yılı dolayısıyla İstanbul’da 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti.