Dünya Tabipler Birliği (DTB), çocuğa kötü muamelenin dünya ölçeğinde bir sağlık sorunu olduğu kabulüyle, ulusal tabip birliklerine ve hekimlere çocuk istismarı ve ihmalinin belirlenmesi ve önlenmesi yönünde bir dizi öneride bulundu.

Ekim 2016’da Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilen DTB 67. Genel Kurulu’nda güncellenen öneriler, DTB tarafından bir açıklamayla duyuruldu.

Çocuk istismarının tanımının kültürden kültüre farklılık gösterdiğine dikkat çekilen DTB açıklamasında, ne yazık ki çocuklara yönelik zararlı davranışların herhangi bir istismar ve zarar içermediğinin kültürel gerekçelerle kolaylıkla kabul edilebildiği belirtildi.

Açıklamada, hekimlerin, istismara maruz kalmış çocukları ve sorunlu ailelerini belirlemede ve onlara yardımcı olmada rolleri bulunduğu vurgulandı.

DTB’nin açıklaması için tıklayınız.