Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran 2012 – 7 Ağustos 2015 tarihleri arasında Beyaz Kod birimine gelen şiddet başvurularının 38 bin 253 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod birimine gelen başvurular doğrultusunda verdiği bilgiye göre, halen günde en az 31 sağlık çalışanı fiziksel veya sözel şiddete uğruyor, sağlıkta şiddet hız kesmiyor.

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başvurusu üzerine, Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili birimi olan Beyaz Kod verilerini açıkladı. TTB, Bakanlığın Beyaz Kod verilerini en son 29 Mayıs 2014 tarihinde kamuoyuna açıkladığını hatırlatarak, güncel bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını istemişti.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili aktardığı bilgiler şöyle:

-          Beyaz Kod birimi 14.05.2012 tarihinde kurulmuş olup, 1 Haziran 2012-7 Aralık 2015 tarihleri arasında gelen toplam başvuru 38 bin 253’tür. Bu başvuruların 12.594’ü fiziksel, 25.659’u ise sözel başvurulardır.

-          2012 yılı içerisinde, 1.621’i fiziksel, 3.458’i sözel olmak üzere toplam 5.079 şiddet başvurusu yapıldı.


-          2013 yılı içerisinde 3.558’i fiziksel, 7.157’si sözel olmak üzere toplam 10.715 başvuru yapıldı.


-          2014 yılı içerisinde 3.947’si fiziksel, 7.227’si sözel olmak üzere toplam 11.174 başvuru yapıldı.


-          2015 yılı içerisinde ise 3.468’i fiziksel, 7.817’si sözel olmak üzere toplam 11.285 başvuru yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı bilgiler, şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısının azalmadığını ve halen günde ortalama 31 sağlık çalışanının fiziksel ya da  sözel şiddete uğradığını ortaya koyuyor. Bu rakamların sadece Bakanlığa bildirimi yapılan saldırılar olduğu, gerçek rakamın bunun üzerinde olduğu da biliniyor.