Dünya Tabipler Birliği, 27-30 Nisan tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilen Konsey toplantısının son gününde, Türk Tabipleri Birliği'nin girişimi ve katkısıyla yaptığı basın açıklamasında, mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı.

Dünya Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, pek çok ülkenin mültecilere ve göçmenlere yardım ve destek vermedeki isteksiz davranışları kınanarak, mülteci ve göçmenlerin önüne engeller dikilmesinin bu krize çözüm olamayacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bugünkü göçmenlere sert davranılmasının daha sonraki göçmenlerin önünü keseceği şeklindeki anlayış hem saçma hem de insanlık dışıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, göçmen ve mültecilerle ilgili haberleri aktarış biçimindeki damgalıyıcı, bağnaz ve tek yanlı tutumlarından dolayı dünyadaki kimi medya organlarına tepki gösterildi. 

 

 

Dünya Tabipler Birliği Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Sert Muameleyi Kınadı

(30.04.2016) Dünya Tabipler Birliği (DTB), pek çok ülkenin mültecilere ve göçmenlere yardım ve destek vermedeki isteksiz davranışlarını kınadı.

Arjantin’in Buenos Aires kentinde yapılan DTB Konsey toplantısı dolayısıyla bir araya gelen tıp dünyası liderleri, engeller dikilmesinin bu krize çözüm olamayacağını belirtti.  DTB Konsey üyeleri, ülkeden ülkeye geçenlerin karşısına yeni güçlükler çıkaran ve geleceklerini belirsizleştiren koşulları kınayan bir karar aldıktan sonra “Bugünkü göçmenlere sert davranılmasının daha sonraki göçmenlerin önünü keseceği şeklindeki anlayışın hem saçma hem de insanlık dışı olduğunu” belirtti.

35 ülkenin hekim kuruluşlarından delegeler de göçmen ve mültecilerle ilgili haberleri aktarış biçimlerindeki damgalayıcı, bağnaz ve tek yanlı tutumlarından dolayı dünyadaki kimi medya kanallarını kınadılar. Medya kanallarının bu konuyu doğruluk ve dürüstlük içinde ele almaları, göçmenlerin ve mültecilerin yaşadıkları insani kaygıları doğru biçimde yansıtmaları talebi dile getirildi.

Toplantı, hükümetlere ve yerel yetkililere, hukuksal statüleri ne olursa olsun tüm göçmen ve mültecilere sağlık hizmetlerine, güvenli ve yeterli yaşam koşullarına erişim sağlamaları çağrısında bulundu. Hekimlerin medeni ya da siyasal statüsü ne olursa olsun hastaya gerekli bakımı sağlama görevleri olduğu, hükümetlerin ise hastaların bu haklarını ihlal etmemeleri ve hekimlerin salt klinik ihtiyaçlar temelinde tedavi verme yükümlülüklerine müdahalede bulunmamaları yolundaki DTB politikası toplantıda bir kez daha onaylandı.

DTB Başkanı Sir Michael Marmot Konsey toplantısı dolayısıyla şunları söyledi: ‘Uzun süreler yeterince beslenemeyen ve barınma imkânları açısından büyük güçlükler içindeki göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştıkları ciddi sağlık sorunlarını büyük bir kaygıyla karşılıyoruz. Bu durumda, varış ülkelerinden, göçmenlerin ve mültecilerin sağlık hizmetlerine kendi yerleşik nüfuslarıyla eşitlik temelinde erişimini sağlamalarını talep ediyoruz. Bu bağlamda özellikle önem taşıyan, travma sonrası stres bozuklukları ve diğer psikososyal sorunlar karşısında yeterli zihinsel sağlık hizmetlerinin verilmesidir.

‘Ülkelerdeki yerel toplulukların gelen çok sayıda göçmen ve mülteci nedeniyle maruz kaldıkları basıncın bilincindeyiz. Ancak, bir öncelik olarak finansman dahil olmak üzere bu basınçla baş etmede hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların daha fazla şey yapması gerektiğine de inanıyoruz’