Etik Kurul Görüşler

# Adı Tarih Detay
1 ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” Hakkında Etik Kurul Görüşü 22.04.2019
2 Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda Etik Kurul Görüşü[1] 06.11.2018
3 Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı İle İlgili Etik Kurul Görüşü 24.09.2018
4 Hukuka Uygun Sınırlama Sebepleri Olmaksızın Hekimlerin Mesleklerini İcra Etmelerinin Meslektaşlarınca Engellenmesi Konusunda Etik Kurul Görüşü 07.06.2018
5 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 12.03.2018
6 Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Hakkında TTB Etik Kurulu Görüşü 15.12.2017
7 2. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi: Sağlık Hizmetlerinde ve Tıp Eğitiminde Gericileşme Tehdidi 29.11.2017
8 Kolluk Güçlerinin Muayene Odasında Bulunması Üzerine Etik Kurul Görüşü (2011) 07.01.2011
9 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU 2008-2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 03.05.2010
10 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtıma ilişkin Etik İlkeler 03.05.2010
11 ’Değişiklik Sonrası ’Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’ 03.05.2010
12 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK üzerine GÖRÜŞ 03.05.2010
13 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK üzerine görüş 03.05.2010
14 Bakan A. Kavaf’ın ’eşcinselliğin hastalık olduğu’ beyanı üzerine görüş: 03.05.2010
15 ’Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı’ üzerine görüş (20 Kasım 2009) 03.05.2010
16 ’İsteğe bağlı rahim tahliyesini vicdani nedenlerle ret etme hakkı olup olmadığı’ sorusu üzerine görüş 03.05.2010
17 ’Polikliniklerin kamera ile izlenmesi’ olayı üzerine görüş 03.05.2010
18 Sağlık Bakanlığı’nca gönderilen ’eşdeğer ilaç kullanımı’na ilişkin yazı üzerine görüş 03.05.2010
19 ’Biyokimya laboratuvarlarının patoloji piyeslerini başka laboratuvarlara göndermeleri’ konusunda görüş 03.05.2010
20 BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTADA PROTOKOL ÖNERİSİ 02.01.2009
21 BEYİN ÖLÜMÜ TANISI KESİNLEŞEN BİR HASTANIN YAKINLARI İÇİN BİLGİ VE ONAM FORMU ÖNERİSİ 02.01.2009
22 THE ACTIVITIES OF THE ETHICS COMMITTEE OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 02.01.2009
23 PSİKİYATRİK SORUNU OLAN ASKERLİK YÜKÜMLÜLERİYLE İLGİLİ PROTOKOL 02.01.2009
24 TIBBİ YANLIŞ UYGULAMA (MALPRAKTİS) KANUNU TASARI TASLAĞI VE GEREKÇELERİ METNİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 02.01.2009
25 ’HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ’ TASLAĞI 02.01.2009
26 ’TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ’ 02.01.2009
27 AVRUPA KONSEYİ’NİN BİYOETİK SÖZLEŞME TASLAĞI 02.01.2009
28 ’DNA VERİLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ DNA VERİ BANKASI KANUNU TASARISI’ HAKKINDAKİ TTB ETİK KURULUNUN GÖRÜŞÜ 02.01.2009
29 ’ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’ 02.01.2009
30 ’Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı’ 02.01.2009
31 TÜMÖR AŞISI ÜRETİMİ VE UYGULAMASI İLE MEZANKİMAL KÖK HÜCRE ÜRETİMİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ETİK KURUL GÖRÜŞÜ 02.01.2009
32 CP (SEREBRAL PALSY)Lİ ÇOCUKLARIN BÜYÜMELERİNİN DURDURULUP DURDURULMAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ 02.01.2009
33 YÜKSEK ONUR KURULU (YOK) TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI KARARLARININ YAYIMLANMASI ÜZERİNE 02.01.2009
34 ÖLÜM ORUCU VE HEKİMLİK 02.01.2009
35 TUTUKLU KİŞİNİN MUAYENESİ 02.01.2009
36 HEKİMİN KENDİ HASTALIĞI DURUMUNDA MESLEĞİNİ UYGULAYABİLMESİ 02.01.2009
37 HEKİMLERİN VE KİMİ TANI - TEDAVİ KURUMLARININ TIBBİ BELGELERDE DİNSEL NİTELİKTE İBARELER KULLANMASI 02.01.2009
38 TİMUS FRAGMANLARI TOPLANMASI 02.01.2009
39 KONSÜLTASYON 02.01.2009
40 ACİL OLAYLARDA SAĞLIK HİZMETİ VEREN AMBULANS HEKİMLERİYLE İLGİLİ SORUNLAR 02.01.2009
41 ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN HASTA KAYITLARINA ULAŞMA İSTEKLERİ 02.01.2009
42 MEDYA VE SAĞLIĞA YÖNELİK PROGRAMLAR 02.01.2009
43 HEKİM-AIDS İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ 02.01.2009
44 CİNSEL FARKLILAŞMA SORUNLARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 02.01.2009
45 PSİKİYATRİDE ELEKTROKONVÜLSİF (ELEKTROŞOK) TEDAVİ UYGULAMALARI 02.01.2009
46 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA HASTA HAKLARI 02.01.2009
47 ZİHİNSEL ENGELLİ KADINLARIN GEBELİKLERİNE İLİŞKİN BAZI ETİK SORUNLAR 02.01.2009
48 KORNEA AKTARIMLARI 02.01.2009
49 DOĞACAK BEBEĞİN CİNSİYETİNİN ÖNCEDEN SEÇİLMESİ 02.01.2009
50 KIZLIK ZARI (’HİMEN’) İNCELEMELERİ 02.01.2009