Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası ve Hatay Tabip Odası heyeti deprem sonrası yerleşim için zeytinliklerin imara açılmasına karşı çıkan Dikmece köyü halkına dayanışma ziyaretinde bulundu.

Heyette TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Nursel Şahin, TTB Merkez Konseyi önceki dönem başkanlarından Dr. Özdemir Aktan ve Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve ATO yönetim kurulu üyeleri, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz ile hekimler/sağlık emekçileri yer aldı.

Dayanışma ziyareti sırasında heyet adına bir konuşma yapan Dr. Korur Fincancı, “Bizler Türkiye’nin hekimleri olarak hiçbir yere gitmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyorduk. Dikmece halkı için de ‘Hiçbir yere gitmiyoruz, vazgeçmiyoruz, yaşam alanlarımızı koruyoruz’ demek için buradayız. Dikmece’den Akbelen’e, Cudi dağlarından bütün yaşam alanlarımıza kadar yangınlarda, sellerde, depremlerde afetler felaketlere dönmesin diye ve bu felaketlerde bizi yaşam alanlarımızdan sürmesinler diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Dikmece halkına ‘İyi ki varsınız’ diyoruz. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Birlikte yaşam alanlarımızı, zeytinimizi, börtümüzü böceğimizi, her yeri koruyacağız” ifadelerini kullandı.