Türk Tabipleri Birliği'nin şair Dr. Behçet Aysan anısına düzenlediği şiir ödülü için başvuru süresi bu yıl 15 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı. 

Başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar aşağıdadır:
 

BASIN AÇIKLAMASI

2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları için süre uzatıldı

Türk Tabipleri Birliği 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet Aysan anısına Şiir Ödülü vermektedir. Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü 22. kez düzenlenecektir.

Bu yıl, Sivas Katliamı’nın 25. yılı nedeniyle, yitirdiğimiz iki değerli şairimiz Metin Altıok ve Behçet Aysan adına verilen şiir ödülleri için Eylül ayında, İstanbul’da, ortak bir tören yapılacaktır.

Ödül Seçici Kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet Telli, Orhan Koçak, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi’den oluşmaktadır.

Ödül için başvuru koşulları şöyledir:

  • Ödüle 2017 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)
  • Ödüle son katılma tarihi 15 Haziran 2018'dir.
  • Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
  • Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.
  • Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.
  • Ödül kazanan yapıt 2018 yılı Temmuz ayında açıklanır.
  • Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.
  • Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ