Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü dolayısıyla “Sağlığı Seçin, Tütünü Değil” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tütün kullanımının önlenmesinin bir hekim sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, konuyla ilgili farkındalık yaratabilecek her durum ve koşulun dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’de tütün kontrolü ile ilgili adımların gözden geçirilmesi ve eksiklerin ivedilikle tamamlanması gerektiğine yer verilen açıklamada önlenebilir olduğu halde dünyayı sağlık, ekonomik, sosyal, çevresel, vb. açılardan son derece zor durumda bırakan tütün kullanımının bütün dinamikleriyle yok edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklama için tıklayınız.

Açıklamaya destek veren uzmanlık dernekleri ve tabip odaları listesi için tıklayınız.