Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) “Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemleri, dördüncü haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

Aile Hekimliği Çalışanlarından %35 Vergi Kesintisi Yapanlara
Sesimizi Duyurmak İçin Başka Ne Yapalım?

Enflasyon Artıyor, Vergiler Artıyor, Gelirimiz Düşüyor

Sağlık emekçileri 14 Mart’a gelir kaybıyla giriyor. Bugün 13 Mart Çarşamba. “Vergide Adalet İstiyoruz” eylemlerimizin dördüncü haftasındayız. İki gün sonra şubat ayı vergi kesintileri nedeniyle yüksek enflasyona rağmen ücretimizde azalmalar olmaya başlayacak.

Aralık 2023’te gerçek olmayan TÜİK enflasyon oranlarına göre yapılan ücret artışı Şubat 2024 enflasyon rakamlarına göre yaklaşık %12 erime gösterdi. Bunun üzerine iki gün sonra 15 Mart’ta alabileceğimiz şubat ücretimiz yeni vergi dilimine girecek ve binlerce aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanın maaşlarında kayıplar başlayacak. Tüm yılımız bu şekilde giderek azalan gelir ve giderek artan vergi giderek pahalılaşan hayat koşulları ile devam edecek.

Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Kaşıkla Verdiğini Kepçe ile Alıyor

Bir aydır Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce ASM’den, “Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor!” sesleri yükseliyor. Ancak Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu sese kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Maliye Bakanı “Vergiyi tabana yayacağız” diye demeçler veriyor. Hükümet büyüme rakamları ile övünürken, büyümeden kar rekorları ilan eden şirketler toplam verginin dörtte birini ödemezken, giderek yoksullaşan ücretli kesim toplanan vergilerin yaklaşık %80’ini ödemek zorunda kalıyor.

Kâr hırsları ile doğayı katleden, çalışanların güvenliğini yeterince sağlamayan, iş cinayetlerine sebep olan, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu kirleten, ormanlara kepçelerle giren doğamızı tahrip edenlere vergi muafiyetleri, afları sağlanırken, ASM’lerde çalışanlar daha ikinci aydan itibaren bir üst vergi dilimine sokularak ücret kesintileri uygulanıyor.

14 Mart 2022’de Söz Verilen Temel Maaş Artışı Yalan Oldu! Vergi Artışı Oldu!

İki yıl önce Beyaz Yürüyüşümüzün ardından Beyaz Reform ile vaat edilen müjdelerden biri de temel maaş artışı idi. Öncelikle kamuoyuna şunu hatırlatmak isteriz: Biz ASM çalışanları maaş değil, ücret alıyoruz. Bu iki yılda bırakın temel maaş artışını, aldığımız temel ücret azalırken; teşvik, destek, ilave ödeme gibi şarta bağlı ek ödemeler ile bordromuz şişiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın iş güvencesiz sözleşmeli çalışma rejiminde ısrar etmesi nedeniyle vergi adaletsizliğine daha erken maruz kalıyoruz.

Kaşıkla Verilen Ücretler Kepçeyle Vergi Olarak Alınıyor!

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşan, tedavi edici hekimliğe teşvik eden performans uygulamaları ile halkın kaynakları ilaç ve medikal şirketlerin cebine giderken; sağlık çalışanlarının hak ettiği ücretler gündeme gelince yeterli parasal kaynağımız yok deyip kamuoyu yanıltılıyor.

Daha yılın ikinci ücret ödemesinde vergi dilimi artışı ile geliri düşürülen biz aile hekimliği çalışanları olarak, “Vergide Adalet İstiyoruz” eylemelerimizi talebimiz gerçekleşene dek her hafta çarşamba günleri süresiz sürdüreceğiz.

TTB’nin 14 Mart için 14 talebinden biri olan vergi adaletinin sağlanması, vergi kesintilerinin her ay sabit kalması ve en fazla %15 olması için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın ve kamuoyunun desteğini bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası