Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) düzenlenen “OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Calıştayı 29 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ne gerçekleştirildi.

Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri, hekimler, sağlık çalışanları ve hukukçuların katıldığı çalıştay, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in sunumuyla başladı. 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tükel, bu süreçte TTB’nin yaptığı çalışmaları anlattı.

OHAL kapsamında sağlık alanında kamu görevinden ihraç edilenler hakkında bilgi veren Tükel, açığa alınan sağlık personeli sayısının 8 bin 891 olduğunu, bunların bin 929’unun daha sonra görevlerine iade edildiğini söyledi. Tükel, ihraç edilen hekim sayısının ise 2 bin 761 olduğunu ve bunların da bin 590’nın Sağlık Bakanlığı'ndan, bin 171’in ise tıp fakültelerinden olduğu bilgisini verdi.

Tükel, açığa alınan veya görevinden ihraç edilen sağlık personelinin hak kayıplarına yönelik olarak bu süreçte ilgili kurumlara çeşitli yazılar gönderdiklerini, girişimlerde bulunduklarını, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Tükel, TTB olarak hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunmaktan geri adım atmayacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı.

Tükel’in ardından, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik, sürecin hukuki değerlendirmesini yaptı. Hukukun işletilmediği bir sürecin yaşandığını belirten Özçelik, böyle dönemlerin, mücadele edenlere daha yaratıcı olma sorumluluğu verdiğini kaydetti. Özçelik, bu süreçte hukuksal mücadelenin sosyal mücadele ile birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından, katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak, sürecin öne çıkan başlıklarında çalışmalar yürüttüler. Grup çalışmalarının ardından gerçekleştirilen forum ile toplantı sona erdi.